Józef Nedoma

Z Historia AGH
Józef Nedoma
Nedoma-1.jpg
Nazwisko Nedoma
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. dr hab.
Data urodzenia 9 grudnia 1920
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 2 lipca 1990
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności krystalochemia, chemia ciała stałego
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1975-1978)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19751978

Prof. nadzw. dr hab. Józef Nedoma (1920–1990)

Dyscyplina/specjalności: krystalochemia, chemia ciała stałego

Nota biograficzna

Urodził się 9 grudnia 1920 roku w Krakowie. Zmarł 2 lipca 1990 roku w Krakowie, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Podgórskim.

W latach wojny i bezpośrednio po niej (1939-1947) był więźniem obozu w Kazachstanie.

Pracę magisterską obronił Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1952 roku.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo w Zakładzie Chemii Mineralnej Wydziału Ceramicznego AGH. W 1953 roku podjął pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej AGH jako asystent, starszy asystent i od 1958 roku jako adiunkt. W 1959 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w 1967 roku otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego. Po habilitacji w 1969 roku objął stanowisko docenta, jednocześnie został zastępcą dyrektora ówczesnego Instytutu Inżynierii Materiałowej AGH. W latach 1975-1978 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W 1976 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Przez szereg lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Krystalografii i Krystalochemii w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

Był autorem ponad 100 publikacji, w tym 1 książki. Promotor 2 rozpraw doktorskich. Podstawowa tematyka jego prac była związana z krystalochemią i krystalografią.

Biegle władał językami: rosyjskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, angielskim, a także włoskim i czeskim.

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej. Ed. 24 1989/1990. T. 2. Warszawa 1989, s. 1073
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 22, 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 245

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Nedoma Józef, [foto]
  • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. Józefa Nedomę. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.04.1975], s. 61-64