Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

Z Historia AGH
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
Rok założenia 1991
Rok przekształcenia 2004
Pochodzi od Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej
Przekształcony na: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dn. 1 stycznia 1970 r.

Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaistniał formalnie w dniu 28 maja 1991 r., wraz z uchwaleniem przez Senat AGH nowego Statutu.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.


Struktura wydziału

19.06.2002-01.07.2004

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[1]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[2]
 • Katedra Elektroniki Jądrowej (2000-2005)[3]
 • Katedra Fizyki Środowiska (2000-2007)[4]
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego (1991-2007)[5]
 • Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów (1993-2007)[6]
 • Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (1993-2007)[7]
 • Zakład Dydaktyki Fizyki (1993-2005)[8]
 • Zakład Problemów Energetycznych (1993-2007)[9]
 • Zakład Fizyki Medycznej (1995-2007)[10]
 • Zakład Radiometrii (2002-2005)[11]
 • Zakład Informatyki Stosowanej (2002-2007)[12]

27.09.2000-19.06.2002

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[13]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych (1993-2002)[14]
 • Katedra Elektroniki Jądrowej (2000-2005)[15]
 • Katedra Fizyki Środowiska (2000-2007)[16]
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego (1991-2007)
 • Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów (1993-2007)
 • Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (1993-2007)
 • Zakład Dydaktyki Fizyki (1993-2005)
 • Zakład Problemów Energetycznych (1993-2007)
 • Zakład Fizyki Medycznej (1995-2007)

1995-27.09.2000

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych (1993-2002)
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[17]
 • Zakład Fizyki Środowiska (1980-2000)[18]
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego (1991-2007)
 • Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów (1993-2007)
 • Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (1993-2007)
 • Zakład Dydaktyki Fizyki (1993-2005)
 • Zakład Problemów Energetycznych (1993-2007)
 • Zakład Fizyki Medycznej (1995-2007)[19]

1993-1994

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[20]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[21]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[22]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych (1993-2002)[23]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)
 • Zakład Fizyki Środowiska (1980-2000)[24]
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego (1991-2007)
 • Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów (1993-2007)[25]
 • Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (1993-2007)[26]
 • Zakład Dydaktyki Fizyki (1993-2005)[27]
 • Zakład Problemów Energetycznych (1993-2007)[28]

1991-1992

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[29]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[30]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[31]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1976-1992)[32]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[33]
 • Zakład Fizyki Środowiska (1980-2000)[34]
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego (1991-2007)[35]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Kazimierz Franciszek JeleńProdziekan19901993
Jerzy Wiktor NiewodniczańskiDziekan19901993
Andrzej KreftProdziekan19901993
Andrzej Michał LendaProdziekan ds. Studenckich19931999
Danuta Maria KisielewskaDziekan19931996
Andrzej Zbigniew MaksymowiczProdziekan19961999
Janusz WolnyProdziekan ds. Ogólnych19961999
Danuta Maria KisielewskaDziekan19961999
Kazimierz Franciszek JeleńDziekan19992002
Zbigniew Krzysztof KąkolProdziekan19992002
Janusz WolnyProdziekan ds. Ogólnych19992002
Kazimierz Franciszek JeleńDziekan20022005
Zbigniew Krzysztof KąkolProdziekan20022005

Osoby związane z wydziałem

Piotr Barta, Krystyna Dziunikowska, Jerzy Wiktor Niewodniczański, Stanisław Marian Nizioł, Andrzej Władysław Oleś, Andrzej Zuber

Przypisy

 1. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 2. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 3. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 4. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 5. Uchwałą Senatu AGH z dnia 25.06.1991 Zakład Fizyki Ciała Stałego przeniesiony z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Ciała Stałego w: Katedrę Fizyki Ciała Stałego
 6. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 7. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (1993-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Teoretycznej i Komputerowej w: Katedrę Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (2007-2008) ; Senat AGH, Uchwałą nr 61/2008 pozytywnie zaopiniował z dniem 01.11.2008, likwidację przez Rektora AGH Katedry Fizyki Teoretycznej i Komputerowej
 8. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Dydaktyki Fizyki ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Zakład Dydaktyki Fizyki
 9. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Problemów Energetycznych (1993-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 10. Uchwałą Senatu AGH z dnia 22.02.1995 utworzono Zakład Fizyki Medycznej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Medycznej w: Katedrę Fizyki Medycznej i Biofizyki
 11. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 utworzono Zakład Radiometrii ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Radiometrii
 12. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 utworzono Zakład Informatyki Stosowanej (2002-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Informatyki Stosowanej w: Katedrę Informatyki Stosowanej (2007-2008) ; Senat AGH, Uchwałą nr 61/2008 pozytywnie zaopiniował z dniem 01.11.2008, likwidację przez Rektora AGH Katedry Informatyki Stosowanej
 13. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 14. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych ; Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych
 15. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 16. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 17. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 18. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 19. Uchwałą Senatu AGH z dnia 22.02.1995 utworzono Zakład Fizyki Medycznej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Medycznej w: Katedrę Fizyki Medycznej i Biofizyki
 20. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 21. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 22. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 23. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych ; Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych
 24. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 25. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 26. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (1993-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Teoretycznej i Komputerowej w: Katedrę Fizyki Teoretycznej i Komputerowej (2007-2008) ; Senat AGH, Uchwałą nr 61/2008 pozytywnie zaopiniował z dniem 01.11.2008, likwidację przez Rektora AGH Katedry Fizyki Teoretycznej i Komputerowej
 27. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Dydaktyki Fizyki ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Zakład Dydaktyki Fizyki
 28. Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Problemów Energetycznych (1993-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 29. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 30. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 31. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 32. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 z dniem 31.12.1992 rozwiązano dotychczasową strukturę Wydziału
 33. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 34. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 35. Uchwałą Senatu AGH z dnia 25.06.1991 Zakład Fizyki Ciała Stałego przeniesiony z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Ciała Stałego w: Katedrę Fizyki Ciała Stałego

Bibliografia

Książki

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 22.01.2021