Andrzej Szczepański

Z Historia AGH
Andrzej Szczepański
Andrzej Szczepanski.jpg
Nazwisko Szczepański
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 października 1941
Miejsce urodzenia Sosnowiec


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia inżynierska, hydrogeologia górnicza, ochrona środowiska, gospodarka zasobami wodnymi
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1993–1996)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19811984
ProrektorAGH19931996

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański (1941–)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia inżynierska, hydrogeologia górnicza, ochrona środowiska, gospodarka zasobami wodnymi

Nota biograficzna

Urodził się 2 października 1941 roku w Sosnowcu.

W 1964 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w zakładzie Geologicznej Obsługi Kopalń Katedry Geologii Kopalnianej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Prognozowanie wydajności i warunków eksploatacji wód podziemnych metodą analogii hydraulicznych" obronionej w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WG-P uzyskał doktorat.

W latach 1972-19800 był adiunktem, a w latach 1980-1986 docentem. W 1979 roku uzyskał habilitację. W latach 1980-1982 był zastępcą dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, w latach 1991-1995 był profesorem nadzwyczajnym AGH. w 1995 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1981-1984 był prodziekanem Wydziały Geologiczno-Poszukiwawczego.

W latach 1993-1996 był prorektorem AGH.

W latach 1995-1998 był kierownikiem Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód.

Ponadto związany był z Politechniką Częstochowską. W latach 1986-1991 kierownik Zakładu Hydrogeologii i Zaopatrzenia w Wodę 1986–1991, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Inżynierii Sanitarnej.

W latach 1992–1996, 1999-2000, 2004-2007 przewodniczący Komisji Zagrożeń Wodnych w Górnictwie WUG, a w latach 1997-1998, 2001-2003 zastępca przewodniczącego.

Członek: Komitetu Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Hydrologii PAN Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, KBN, a następnie Rady Rady Nauki, Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Ministerstwa Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska,, PROŚ, Rady Geologicznej ministerstwa Środowisk, Komitetu Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki, Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Rady Naukowej PIG, Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, Zespołu Konsultantów PSH, Rady Naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu.

Współtwórca Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Polskiego Klubu Ekologicznego, NSZZ „Solidarność” AGH w Krakowie.

Autor i współautor ponad 250 pozycji, w tym 7 atlasów zasobów wód i energii geotermalnej oraz 9 monografii. Współautor 2 patentów w zakresie likwidacji wyrobisk kopalń siarki i odwadniania nieczynnych kopalń głębinowych, a także autorem, bądź współautorem ponad 920 520 opinii i ekspertyz naukowych, dokumentacji i recenzji.

Promotor 12 prac doktorskich, 156 magisterskich i 39 inżynierskich.

Był kierownikiem 2 projektów i wykonawcą 10 projektów KBN, MNiSzW, MŚ.

Od 2021 roku na emeryturze.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2 Nagrody indywidualne Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Złota Odznaka „Zasłużony dla polskiej geologii”, Złota Odznaka „Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szczepanski-andrzej-002136

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 142, 219
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 78
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s.352, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 327 [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 27, 123-124
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 12, [foto]

stan na dzień 13.11.2020