Antoni Klemens Pach

Z Historia AGH
Antoni Klemens Pach
Antoni Pach.jpg
Nazwisko Pach
Imię / imiona Antoni Klemens
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 3 listopada 1920
Miejsce urodzenia Pawlikowice
Data śmierci 24 grudnia 2007
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności telekomunikacja, sieci telekomunikacyjne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19721975
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19751978

Prof. dr inż. Antoni Klemens Pach (1920–2007)

Dyscyplina/specjalności: telekomunikacja, sieci telekomunikacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 3 listopada 1920 roku w Pawlikowicach koło Wieliczki. Zmarł 24 grudnia 2007 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1950 roku ukończył Politechnikę Śląską. W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na AGH, w 1971 roku stopień docenta, a w 1982 roku tytuł profesora.

Z AGH związany od 1961 roku. W latach 1972-1975 dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, a w latach 1975-1978 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki; profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Telekomunikacji — 1991, 1991–1995 (1/2 etatu).

Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Telekomunikacji, ceniony i zasłużony nauczyciel akademicki oraz naukowiec, inicjator kształcenia i badań naukowych w zakresie telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Członek International Federation of Automatic Control (IFAC), Committee on Education 1972–1975, University of Minnesota, Department of Electrical Engineering, USA, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Komitetu Górnictwa PAN (Sekcja Cybernetyki w Górnictwie), Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowo-Technicznych 1976, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego - założyciel i przewodniczący Oddziału PTC w Krakowie, członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma międzynarodowego „Digital Processes” 1975–1981, redaktor „Zeszytów Naukowych AGH” - dział „Automatyka” 1966–1989. Członek ZHP 1932–1939, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w SEP, członek ZNP 1950–1989 i mąż zaufania, członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 1958–1985.

Autor kilkudziesięciu publikacji, promotor 18 prac doktorskich.

W dniu 30 maja 2009 roku, w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia AGH, odbyła się uroczystość nadania imienia profesora Antoniego Pacha pawilonowi D-6 (pawilon Katedry Telekomunikacji).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Honorowa NOT i Złota Odznaka Honorowa NOT, pięciokrotnie resortowe, dziewięciokrotnie Rektora

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 181-185, [foto]
 • Duda J.: 120 Spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" z serii: "Wielickie Rodziny" (5): We dwoje 50 lat i więcej: pt. "Łucja i Józef Florkowie oraz rodziny: Łuszczkiewiczów, Surówków, Woyciechowskich". Wieliczka 2007 (Biblioteczka Wielicka ; z. 65), s. 46-48, [foto]
 • Duda J.: 141 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" pt. "Związki Wieliczki i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 90. lecie Uczelni (1919-2009)". Wieliczka 2007 (Biblioteczka Wielicka ; z. 86), s. 21
 • Gawroński W.: Słownik biograficzny wieliczan. Wieliczka 2008, s. 137-138, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 63-64, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 152-156, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 149-154, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 264, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 401-402, [foto]

Artykuły

 • Cieśla A.: Nadanie imienia prof. Antoniego Pacha pawilonowi Katedry Telekomunikacji. Biuletyn AGH 2009, nr 18/19, s. 4-5, 48, [foto]
 • Cieśla A.: Nadanie imienia prof. Antoniego Pacha pawilonowi Katedry Telekomunikacji. Biuletyn AGH 2009, nr 22, s. 12-13, [foto]
 • Dziennik Polski 2007 nr 302 (28 XII 2007), s. 9 [nekr.]
 • Pach A. : Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Antoniego Pacha. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 88, s. 14-15, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 04.03.2009], s. 2, 15, 47
 • Sieński H.: Profesor Antoni Pach : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 27. Biuletyn AGH 2015, nr 94, s. 31-33, [foto]
 • Szmuc T.: Wspomnienie o profesorze Antonim Pachu. Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 2008, T. 12 z. 1, s. 15-18
 • Wydarzenia w AGH : nadanie imienia prof. Antoniego Pacha pawilonowi Katedry Telekomunikacji. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 3, s. 37-38, [foto]