Jan Walaszczyk

Z Historia AGH
Jan Walaszczyk
Jan Walaszczyk.jpg
Nazwisko Walaszczyk
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 września 1944
Miejsce urodzenia Novion-Porcien


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika górnicza, geotechnika, informatyka w geotechnice, budownictwo podziemne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1981–1985)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19811985


Prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk (1944-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geomechanika górnicza, geotechnika, informatyka w geotechnice, budownictwo podziemne

Nota biograficzna

Urodził się 4 września 1944 roku w Novion-Porcien we Francji.

W 1968 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Mechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Określanie przemieszczeń i naprężeń w górotworze niejednorodnym metodą elementów skończonych" uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1972-1981 był adiunktem. W 1980 roku został doktorem habilitowanym. W latach 1981-1990 był docentem.

W latach 1981-1985 był prodziekanem Wydziału Górniczego. W latach 1988-1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Geomechaniki Górniczej.

W 1991 roku został profesorem.

W latach 1999-2000 kierownik Katedry Geomechaniki Górniczej i Geotechniki, do 2002 roku na Wydziale Górniczym, a w latach 2003-2005 kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Autor ponad 160 publikacji, w tym wielu prac oryginalnych, książek, skryptów i patentów.

Promotor prac doktorskich.

Głównym tematami jego badań było rozwiązywanie problemów geomechaniki metodami numerycznymi i komputerowymi oraz twórcze rozwijanie wyżej wymienionych metod, opis i analiza zjawisk zachodzących w górotworze wywołanych prowadzeniem działalności górniczej, zjawisko dynamicznego odciążenia górotworu oraz system programów komputerowych pozwalających na komputerową symulację różnorodnych zjawisk geomechnicznych i komputerową analizę konstrukcji inżynierskich.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał, Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Rady Nukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetu Mechaniki PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (rzeczoznawca). Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna i Złota Odznaka "Zasłużonego dla górnictwa", Złota Odznaka "Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Złota Odznaka "Za zasługi dla woj. katowickiego", Generalny Dyrektor Górniczy

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/walaszczyk-jan-003608

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 145
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 218, 245
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 41
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 385, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 572-573, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 09.03.2023