Jerzy Bartłomiej Stochel

Z Historia AGH
Jerzy Bartłomiej Stochel
Jerzy Stochel.jpg
Nazwisko Stochel
Imię / imiona Jerzy Bartłomiej
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 7 lipca 1955
Miejsce urodzenia Olkusz


Dyscyplina/specjalności matematyka, teoria operatorów, analiza funkcjonalna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2022-)
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej19971999
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej19992002
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej20022005
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej20122016
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej20162020
DziekanWydział Matematyki Stosowanej2022

Dr hab., prof. AGH Jerzy Bartłomiej Stochel (1955-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, teoria operatorów, analiza funkcjonalna

Nota biograficzna

Urodził się 7 lipca 1955 roku w Olkuszu.

W 1979 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i na podstawie pracy "Klasyfikacja i przykłady zastosowań gier 2-osobowych ze szczególnym uwzględnieniem gier różniczkowych" uzyskał stopień magistra matematyki. Praca ta została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najbardziej użyteczną prace magisterską "Młoda Myśl dla Kraju" w 1979 roku.

W latach 1979-1981 był asystentem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1981 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki AGH.

W latach 1995-1997 był wicedyrektorem tego Instytutu.

W 1989 roku na podstawie pracy "Uogólniona relacja komutatywności a subnormalność", napisanej pod kierunkiem profesora Jana Janasa w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskał stopień doktora.

W latach 1997-1999, 1999-2002, 2002-2005, 2012-2016, 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.

W 2021 roku na podstawie rozprawy "Operatory kompozycji, kreacji i anihilacji w przestrzeniach z jądrem reprodukującym i w przestrzeniach L^2" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

Od 2022 roku jest dziekanem Wydziału Matematyki Stosowanej.

Od 2014 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego.

W latach 1993-2020 członek Senatu AGH. W latach 1993-2020 członek Senackiej Komisji Finansowej AGH. W latach 2020-2022 przewodniczący Rektorskiej Komisji Finansowej, następnie od 2023 roku wiceprzewodniczący.

Autor około 30 publikacji.

Był starszym wykładowcą w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, National Geographic Society, NSZZ "Solidarność", przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, prezes Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowlanych i Zarządców Nieruchomości, przewodniczący Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stochel-jerzy-bartlomiej-003061

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 19, 43, 48, 49, 52, 56-60, 70, 72, 81, 85, 96, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 132
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 341

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

Inne

stan na dzień 29.03.2023