Mieczysław Lasoń

Z Historia AGH
Mieczysław Lasoń
Mieczysław Lasoń.jpg
Nazwisko Lasoń
Imię / imiona Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 29 kwietnia 1923
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 5 listopada 1987
Dyscyplina/specjalności chemia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1960–64)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19601964
DyrektorInstytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19741977
DyrektorInstytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19781980
DyrektorInstytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19811983Prof. dr Mieczysław Lasoń (1923–1987)

Dyscyplina/specjalności: chemia

Nota biograficzna

Urodził się 29 kwietnia 1923 roku w Krakowie, zmarł 5 listopada 1987 roku. Pochowany na Cmentarzu Podgórskim.

Ukończył studia chemiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1947 roku.

Pracę w AGH rozpoczął w 1947 roku w Katedrze Chemii Górniczej na Wydziale Górniczym. W 1958 roku został docentem, w 1967 roku profesorem nadzwyczajnym, a w 1975 roku profesorem zwyczajnym.

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Chemii Górniczej, w latach 1960 - 1964 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

W latach 1974–1977, 1978-1980, 1981-1983 był dyrektorem Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, równocześnie pełniąc funkcję kierownika Zakładu Podstawowych Problemów Adsorpcji. Stworzył w AGH wyspecjalizowane laboratorium wyposażone w aparaturę do pomiarów adsorpcji i desorpcji par i gazów.

Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Karbochemii PAN (1982–86), członkiem Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (1979–82), przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN (1982–86).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych, Medal Wojska Polskiego, Krzyż Armii Krajowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego

Źródła do biogramu

Książki

 • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 4, 7, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 516-517
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.115
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 193
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, nr 3, (grudzień), s. 6
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 7, s. 4
 • Korta A.: Mieczysław Lasoń : (1923-1987). Przemysł Chemiczny 1988, nr 5, s. 244, [foto]
 • Korta A.: Wspomnienie pośmiertne o prof. dr Mieczysławie Lasoniu. Archives of Mining Sciences 1988, Vol. 33, iss. 3, s. 275-277
 • Olszewska D.: Wydział Energetyki i Paliw. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 26-32, [foto]
 • Wspomnienie pośmiertne o Profesorze Mieczysławie Lasoniu. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1212. [Seria] Chemia 1988, z. 8, s. 7-9
 • Żyła M., Nodzeński A.: Profesor Mieczysław Lasoń twórca unikalnego laboratorium do badań sorpcji par i gazów na powierzchni ciał stałych : o zasłużonym profesorze Akademii Górniczo-Hutniczej w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, która minęła w kwietniu 2013 roku. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 11, s. 27-28, [foto]