Ryszard Tadeusiewicz

Z Historia AGH
Ryszard Tadeusiewicz
Ryszard Tadeusiewicz.jpg
Nazwisko Tadeusiewicz
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 maja 1947
Miejsce urodzenia Środa Śląska


Dyscyplina/specjalności biocybernetyka, automatyka, informatyka
Pełnione funkcje Rektor AGH (1998–1999), (1999-2002), (2002-2005)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19961998
RektorAGH19981999
RektorAGH19992002
RektorAGH20022005

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (1947–)

Dyscyplina/specjalności: biocybernetyka, automatyka, informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej.

Studiował na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1971) oraz Wydziale Lekarskim AM w Krakowie (studia nieukończone). Studiował również metody matematyczne i informatyczne w ekonomii.

W 1971 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Początkowo jako asystent następnie starszy asystent (1973), adiunkt (1975), docent (1981). Tutaj osiągnął kolejne stopnie: doktora (1975), doktora habilitowanego (1980), prof. nadzw. (1986), prof. zwycz. (1991).

W Akademii Górniczo-Hutniczej pełnił funkcje m.in.: kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki (1974–1982), zastępcy dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji (1980–1988), kierownika Zakładu Biocybernetyki (1980–1992), kierownika Katedry Automatyki i kierownika Laboratorium Biocybernetyki w tej Katedrze (1997). W latach 1990–1994 członek Komisji Badań Podstawowych KBN, członek zespołu P4 — Podstawowych Nauk Technicznych KBN — pierwszej kadencji oraz przewodniczący Sekcji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Komisji Badań Podstawowych KBN. W latach 1994–1998 członek Komisji Badań Stosowanych KBN, członek Zespołu T11 Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Komisji Badań Stosowanych KBN — drugiej kadencji. W latach 1996–1998 Prorektor ds. Nauki AGH, a od 1998 do 2005 roku Rektor AGH. Funkcję rektora AGH objął 21 stycznia 1998 roku. W latach 1999-2002 Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a w latach 2002-2005 Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz członek European Universities Association (EUA). Od 2005 roku kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Przewodniczący Rady Naukowej Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH.

Autor licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także wielu książek (monografie, podręczniki, skrypty). Stały recenzent kilku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Autor ekspertyz zastosowanych w praktyce metod informatyzacji kilku banków polskich i dwóch firm międzynarodowych. Promotor bardzo wielu prac doktorskich, autor licznych recenzji doktoratów, habilitacji oraz opracowywań opinii dorobku przy wnioskach profesorskich. Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni (AGH, AE, WSP, AWF, AM, UJ, ASP, PK).

Członek wielu Rad Naukowych i Programowych konferencji naukowych, działa aktywnie w wielu ogólnopolskich towarzystwach naukowych. Członek Zespołu Ekspertów opiniujących kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wielu innych.

Doktor honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu ANSTED (2001), oraz Honorowy Profesor Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy, Dniepropietrowsk (2002), doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (2002) i Politechniki Wrocławskiej (2002), Honorowy Profesor Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Stanisławowie (2003), doktor honorowy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2005), doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2005), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005), Politechniki Śląskiej (2005), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2008), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008), Politechniki Lubelskiej (2008), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2015), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (2020).

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1998), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (2013), członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Letters), 2003, członek The World Academy of Art and Science (Światowa Akademia Umiejetności i Nauk), 2005. W 2006 roku został wybrany na przewodniczącego Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society — polskiego oddziału Stowarzyszenia Inteligencji Obliczeniowej. Od 2007-2015 roku Prezes Krakowskiego Oddziału PAN.

Posiada tytuł Euroinżyniera, nadany przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Europejskich (FEANI) w 1998 roku. Mistrz Mowy Polskiej (2002). Fundator pomnika studentki na AGH (2002). Małopolanin Roku 2011. Popularyzator Nauki 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące profesora Ryszarda Tadeusiewicza znajdują się w internecie: https://www.cri.agh.edu.pl/uczelnia/tad/

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty medal im. Tadeusza Sendzimira, Honorowa Szpada Górnicza, brązowa odznaka OHP. Nagrody resortowe, nagrody rektorów AGH, Akademii Ekonomicznej i WSP w Krakowie, Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2009 za wybitne osiągnięcia w zakresie informatyki i automatyki, nagroda Alianz 2006 w dziedzinie nauki oraz liczne tytuły honorowe i wyróżnienia społeczne zagraniczne i krajowe, Medal pamiątkowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego, tytuł "Inżyniera 30 lecia" w XXX plebiscycie „Złoty Inżynier” organizowanym przez redakcję „Przeglądu Technicznego”, medale honorowe i inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tadeusiewicz-ryszard-001111

Źródła do biogramu

Książki

 • I Ogólnopolski Kongres MBA : nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnym świecie : 13–14 maja 2005 r. [Kraków 2005], k. [8]
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie : skład osobowy w roku akademickim 1986/87. Kraków 1987, s. 43
 • Curriculum vitae : profesor titular doctor ingeniero Ryszard Tadeusiewicz. La Serena 2004, s. 221–225 (Jornada de Ciencia Polaca, La Serena, 29 noviembre 1999)
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 978
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 129, 159
 • Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 118
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 10-295
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz Doktor Honoris Causa Politechniki Lubelskiej. Lublin 2008, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 351
 • Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Ryszardowi Tadeusiewiczowi, 7 czerwca 2005. Zielona Góra 2005, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Kraków 1999, s. 94
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 367-368, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 455–456, [foto]
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 340–341

Artykuły

 • 70. urodziny profesora Tadeusiewicza. Dziennik Polski 2017, nr 220, s. B5, [foto]
 • Biznes nagradza prof. Tadeusiewicza. Dziennik Polski 2009, nr 20, s. A6, [foto]
 • Dembiński B.: Nowi członkowie PAU z AGH. Biuletyn AGH 2013, nr 64, s. 21
 • Dhc dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2020, nr. 146, s. 15, [foto]
 • Dobrowolski, Jan W.: Rektor AGH członkiem Akademii Umiejętności i Nauk. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 141, s. 4, [foto]
 • Doktoraty honoris causa dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2008, nr 5, s. 4, [foto]
 • Gawlik K.: Uhonorowany prof. Tadeusiewicz. Gazeta Krakowska 2015, nr 55, s. 4, [foto]
 • Godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu ANSTED dla Rektora AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 101, s. [2]–3, [foto]
 • Górska A.: Profesor i jego uśmiechnięta rodzinka : z wizytą u... profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Polska Gazeta Krakowska 2013, nr 279, s. 7, [foto]
 • Górska A.: Prowincja idzie w świat : [o przyszłości AGH w światowym rankingu uczelni wyższych mówią Antoni Tajduś i Ryszard Tadeusiewicz]. Gazeta Krakowska 2007, nr 4, s. 8–9, [foto]
 • JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honorowym Uniwersytetu w Koszycach. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. 22-[23], [foto]
 • Jestem jedynym na świecie, który to wie : Krakowianie — prof. Ryszard Tadeusiewicz. Dziennik Polski 2012, nr 128, dod. Kronika Krakowska, s. B2, [foto]
 • Korbicz J.: Professor Ryszard Tadeusiewicz : a double jubilee. International Journal of Apllied Mathematics and Computer Science 2007, vol. 17, no. 2, s. 289–290, [foto]
 • Krokoszyńska M.: Medal dla wynalazców i racjonalizatorów z AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 113, s. 17, [23], [foto]
 • Krokoszyńska M.: Rektor AGH Honorowym Profesorem na Ukrainie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 103, s. 3, [foto]
 • Krokoszyńska M.: Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 123, s. [2]-3, [foto]
 • Krokoszyńska M.: Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz Mistrzem Mowy Polskiej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 104/105, s. [2]–3, [foto]
 • Laudacja wygłoszona przez profesora Andrzeja Materkę : 12 kwietnia 2005 roku podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 140, s. 4–5, [foto s. 19]
 • Laudacja : związana z nadaniem prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112, s. 11, [foto s. 28]
 • Ludzie AGH z tytułami honoris causa. Gazeta Wyborcza 2015, nr 55, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2
 • Mamy komplet prorektorów. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 37, s. 17–18, [foto]
 • Ludzie i Osobowości Roku 2016 odebrali nagrody podczas wielkiej gali w Krakowie. Gazeta Krakowska 2017, nr 53, s. 1, [foto]
 • Migdałek J.: Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Konspekt 2016, nr 1, s. 109-113
 • Minister oddał władzę : AGH ma nowego rektora. Gazeta Krakowska 1998, nr 18, s. 4, [foto]
 • Mój sierpień '80. Dziennik Polski 2010, nr 201, dod. Kronika Krakowska, s. c3, [foto]
 • Nasi złoci inżynierowie. Biuletyn AGH 2024, nr 192, s. 25-26
 • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2020, nr 143, s. 17, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia 2020, nr 20, s. 24, [foto]
 • Oto wyjątkowi ludzie z Małopolski. Gazeta Krakowska 2017, nr 53, dod. Ludzie i Osobowości s. 1-2, [foto]
 • Poczet Rektorów AGH : lata 1961–2013. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii, s. 15, [foto]
 • Prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego. Dziennik Polski 2015, nr 55, s. A3
 • Prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Biuletyn AGH 2015, nr 87 , s. 12, [foto]
 • Prof. Tadeusiewicz na czele PAN. Dziennik Polski 2010, nr 42, s. A9, [foto]
 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Biuletyn Naukowy Instytutu Kształcenia na Odległość 2006, nr 1, s. 58–65, [foto], [zawiera wykaz ważniejszych publikacji (naukowych i innych) związanych z problematyką kształcenia na odległość]
 • Profesor nagrodzony. Dziennik Polski 2010, nr 119, s. A6
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz Małopolaninem Roku 2011. Biuletyn AGH 2012, nr 49, s. 39, [foto]
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz odznaczony Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 148, s. 2, [foto]
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz przewodniczącym Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 160, s. 7
 • Prof. Tadeusiewicz doceniony. Gazeta Krakowska 2017, nr 218, s. 4, [foto]
 • Profesor Tadeusiewicz prezesem krakowskiego oddziału PAN. Biuletyn AGH 2010, nr 36, s. 9
 • Profesor Tadeusiewicz jakiego nie znamy. Gazeta Krakowska 2017, nr 217, s. 4
 • Profesor z pasją nagrodzony. Polska Gazeta Krakowska 2008, nr 109, s. 10, [foto]
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
 • Sieński H.: Profesor Ryszard Tadeusiewicz- Rektor w latach 1998-2005 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 21. Biuletyn AGH 2022, nr 176, s. 26-30, [foto]
 • Sulima Z.: Migawki z sześciolecia sprawowania urzędu Rektora w AGH przez Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 126, s. [2]–3, [foto]
 • Sulima Z.: Rektor AGH na kadencję 2002–2005 wybrany. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 102, s. [2]–4, [foto]
 • Szewczyk W.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz Popularyzatorem Nauki 2018. Biuletyn AGH 2019, nr 133, s. 26, [foto]
 • Święto Uniwersytetu : prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Hans Hermann Bock doktorami honorowymi UEK. Dziennik Polski 2008, nr 124, s. 4, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: 100 procent zaufania : prof. Ryszard Tadeusiewicz z Krakowa szefem wszystkich inżynierów. Gazeta Krakowska 2006, nr 284, s. 10, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: A co, jeśli nasze życie jest tylko komputerową iluzją? Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 142, s. 16-17, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Biomedycyna w soli : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Więcek. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 118/119, s. 3
 • Tadeusiewicz R.: Co statystyczny Kowalski może mieć z PAN-u? : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 129, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Człowiek renesansu. Dziennik Polski 2008, nr 109, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Dossier w pigułce : prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 27, s. 10–12, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: E-kula przetrwa z rozsądku. Rozm. M. Skowrońska. Gazeta Wyborcza 2010, nr 177, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Era automatów ; za 20 lat mało kto będzie pracował. Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2018, nr 98 (27 IV 2018), s. 12-13, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Exposé Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 51, s. [17], [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Idea był trafiona : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, inicjatorem stworzenia na AGH Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 258, Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, s. 13, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Jestem romantykiem i pantoflarzem : szczere wyznania cybernetyka o winie, miłości, przeznaczeniu i marzeniach. Rozm. A. Górska. Gazeta Krakowska 2004, nr 277, s. 25, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Kształcenie na najwyższym poziomie : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, ustępującym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziennik Polski 2005, nr 123, Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 10–11, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Lem jest ojcem chrzestnym mojej kariery : w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Lema rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, zajmującym się automatyką i robotyką. Rozm. A. Górska. Gazeta Krakowska 2007, nr 73, s. 9, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Ludzie AGH : prof. Ryszard Tadeusiewicz. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1998, nr 2, s. 65–69, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Mogło mi nie wystarczyć na bułkę, ale na kwiaty dla dziewczyny pieniądze miałem zawsze. Rozm. M. Lisińska-Kozioł. Dziennik Polski 2017, nr 52, dod. Piątek : Magazyn Reporterów Dziennika Polskiego, s. C01, C06-C07, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Moje przygody : jak razem z Mitorajem zostałem Małopolaninem Roku. Biuletyn AGH 2024, nr 192, s. 31-32, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Najdostojniejszy w naszej społeczności — Jan Paweł II. Biuletyn AGH 2017, nr 52, s. 4–8, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nauka dymiącym polem bitwy. Rozm. M. Bartosik. Polska Gazeta Krakowska 2009/2010, nr 31, s. 20, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nauka musi służyć społeczności : rozmowa : prof. Ryszard Tadeusiewicz, prezes krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Małopolanin Roku 2011. Rozm. G. Skowron. Dziennik Polski 2012, nr 97, s. B2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Naukowiec, który zachęca, by pytać „dlaczego?” : rozmowa Kroniki. Rozm. M. Warszawski. Dziennik Polski 2014, nr 33, dod. Kronika Krakowska, s. B2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nie straszmy cyframi : czy matematyka stanie się obowiązkowym egzaminem maturalnym? : rozmawiamy z prof. dr. hab. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH. Rozm. M. Iskra. Gazeta Krakowska 2005, nr 267, s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nie umiemy się promować : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, cybernetykiem i b. rektorem AGH. Rozm. M. Kula. Polska Gazeta Krakowska 2008, nr 131, s. 4
 • Tadeusiewicz R.: Panie Ryśku, po co tracić czas na pisanie do gazet?. Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 7 (9 I 2019), s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Po pierwsze — nie szkodzić : z rektorem AGH prof. dr hab. Ryszardem Tadeusiewiczem. Rozm. J. Pałosz. Gazeta Krakowska 1998, nr 43, dod. Magazyn Piątek, s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Pokazać nasz dorobek : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 287, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz: Pożegnanie z kierowcą. Rozm. m. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 120, s. 15
 • Tadeusiewicz R.: Pożyczanie ludzkiej inteligencji na użytek mądrych maszyn : mózg nie męczy się od myślenia : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem specjalistą w zakresie biocybernetyki, automatyki, robotyki i informatyki, prekursorem badań nad sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi, doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozm. A. Politowicz. Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej 2005, [nr] 7, s. 18–23, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz : ale kosmos! Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 138, s. 15
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz : gdyby tylko Marks z Engelsem to wiedzieli .... Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 132, s. 13
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz renesansowy człowiek XX wieku. Rozm. E. Konieczna. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 50, s. 4-5
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz: robot może i napisze, ale się nie zakocha. Rozm. K. Kochel. Gazeta Krakowska 2019, nr 102, s. 07
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz: Proszę szukać innej pracy, pani redaktor : Gazetę będą tworzyć roboty. Rozm. M. Mazurekl. Gazeta Krakowska 2019, nr 108, s. 18-19, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz to nowy prezes PAN w Krakowie : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, nowym prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Rozm. E. Tkacz. Polska Gazeta Krakowska 2010, nr 42, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Pytania do... prof. Ryszarda Tadeusiewicza, biocybernetyka, byłego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Mazurek. Polska Gazeta Krakowska 2014, nr 23, s. 2
 • Tadeusiewicz R.: Rachunek prawdopodobieństwa : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 1998, nr 144, s. 5
 • Tadeusiewicz R.: Robot do pomagania i kochania? Przyszłość okiem prof. Tadeusiewicza. Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 126, s. 17
 • Tadeusiewicz R.: Roboty — prawie jak ludzie : rozmowa przy herbacie. Rozm. B. Czepiec. Echo Krakowa 1993, nr 6, s. 3
 • Tadeusiewicz R.: Rozmowy na szczycie : przepytujemy prof. Ryszarda Tadeusiewicza, uczonego, rektora AGH. Zebrała G. Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 173, s. 29, [foto] (Dziennik Polski Piątek)
 • Tadeusiewicz R.: Różdżka Disneya dla nauki. Rozm. A. Chojnowska. Gazeta Wyborcza 2015 (11 XII 2015), dod. Wyborcza Magazyn Krakowski, s. 16-17, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Subiektywna historia rozwoju sztucznej inteligencji na AGH. Biuletyn AGH 2018, nr 124, s. 12-15, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Syndrom pięknej córki. Rozm. J. Jałowiec. Gazeta Wyborcza 2008, nr 64, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Szkoła dorosłości : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 1988, nr 39, dod. Dziennik Akademicki, s. 50, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Trzy milowe słupy polskiej nauki : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem z Akademii Górniczo-Hutniczej, laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2011, nr 301, s. A 05, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Zdrowie w dobrych rękach : dzięki prekursorskim badaniom pracowników AGH komputer wykryje zagrożenia jeszcze przed pojawieniem się choroby : rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, kierownikiem Katedry Automatyki i Laboratorium Biocybernetyki AGH. Rozm. M. Iskra. Gazeta Krakowska 2007, nr 191, s. 10, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Złoty jubileusz elektryków. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 3-5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Życie dla mózgu : mówi Ryszard Tadeusiewicz. Rozm. I. Bodnar. Przekrój 1997, nr 28, s. 14–16, [foto]
 • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 25 października 2002 przez prof. dr hab. inż. Leszka Rutkowskiego z okazji nadania tytułu Doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 7–8, [foto s. 24]
 • Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2008, nr 6/7, s. 9, [foto]
 • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi : 16 październik 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. [28], [foto]
 • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112, s. 28, [foto]
 • W dniu 29 września 2003 r., w tajnym głosowaniu, na posiedzeniu plenarnym JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz został wybrany członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 122, s. 3
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, [foto]
 • Wybory uzupełniające na stanowisko Rektora AGH — 21 stycznia 1998 rok. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 49, s. [2], [foto]
 • Wydarzenia w AGH : tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 2, s. 11, [foto]
 • Wywiad z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem - Rektorem AGH w latach 1998-2005. Rozm. J. Kicki. Vivat Akademia : AGH 2021, nr 24, s. 37-40, [foto]
 • Z sieci : medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2012, nr 60, s. 13
 • Zakochać się na AGH : Małgosia w łączniku A0-A2. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 104/105, s. [2]–3, [foto]

Inne

stan na dzień 4.04.2024