Kazimierz Zbigniew Twardowski

Z Historia AGH
Kazimierz Zbigniew Twardowski
Kazimierz Twardowski.jpg
Nazwisko Twardowski
Imię / imiona Kazimierz Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 marca 1945
Miejsce urodzenia Wola Dubowska


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka wiertnicza, fizyka złóż, mechanika gruntów, geofizyka stosowana, fizyka i mechanika górotworu, geotechnika, ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym, ochrona środowiska w górnictwie węglowym, wykorzystanie energii geotermicznej w ciepłownictwie
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1978-1981, 1983-1987) i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1996-1999)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19781981
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19831987
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19961999

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zbigniew Twardowski (1945-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka wiertnicza, fizyka złóż, mechanika gruntów, geofizyka stosowana, fizyka i mechanika górotworu, geotechnika, ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym, ochrona środowiska w górnictwie węglowym, wykorzystanie energii geotermicznej w ciepłownictwie

Nota biograficzna

Urodził się 4 marca 1945 roku w Woli Dubowskiej, koło Białej Podlaskiej.

W 1968 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Statystyczny model interpretacji materiałów geofizyki wiertniczej dla celów złożowych rejonu Przemyśl-Jaksmanice" uzyskał doktorat.

W 1977 roku na podstawie rozprawy "Rozwiązywanie niektórych zagadnień geologiczno-złożowych miocenu Przedgórza Karpat z wykorzystaniem metod matematycznych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1989 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1977-1981 i 1983-1986 był zastępcą dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego.

W latach 1978-1981, 1983-1987 był prodziekanem Wydziału Wiertniczo-Naftowego, a w latach 1996-1999 prodziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

W latach 1980-1985 był kierownikiem Zakładu Geofizyki Wiertniczej, następnie w latach 1985-1992 kierownikiem Zakładu Pomiarów Otworowych i Własności Fizycznych Złóż, a w latach 1993-1996 kierownikiem Zakładu Fizyki Złoża.

W latach 2000-2004 był dyrektorem Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie.

Był kierownikiem Pracowni Geofizyki Stosowanej w Zakładzie Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych.

W latach 2005-2012 był kierownikiem Studiów Doktoranckich na WWNiG.

Autor około 220 publikacji, w tym 6 książek i 3 patentów.

Promotor 5 doktoratów.

W latach 1999-2005 był sekretarzem naukowym Komitetu Redakcyjnego rocznika "Geoinformatica Polonica", a w latach 2005-2008 jego redaktorem naczelnym.

Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictw PAN, Komisji Geoinformatyki PAU, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Society of Petroleum Engineers.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", wielokrotnie indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/twardowski-kazimierz-003269

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 213, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 205
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 45
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 99, 545
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 380-381, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 41


stan na dzień 8.03.2023