Wiesław Waszkielewicz

Z Historia AGH
Wiesław Waszkielewicz
Wiesław Waszkielewicz.jpg
Nazwisko Waszkielewicz
Imię / imiona Wiesław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 23 marca 1945
Miejsce urodzenia Boguszówka


Dyscyplina/specjalności organizacja i zarządzanie, marketing, organizacja i zarządzanie w hutnictwie, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie ubezpieczeniami
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Zarządzania (1999-2002, 2002-2005)
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanInstytut Organizacji i Zarządzania Przemysłem19781979
DziekanWydział Zarządzania19992002
DziekanWydział Zarządzania20022005Dr hab. inż., prof. AGH Wiesław Waszkielewicz (1945-)

Dyscyplina/specjalności: organizacja i zarządzanie, marketing, organizacja i zarządzanie w hutnictwie, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie ubezpieczeniami

Nota biograficzna

Urodził się 23 marca 1945 roku w Boguszówce.

W 1970 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH w sekcji inżynieryjno-ekonomicznej.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metod Projektowania Przemysłowego Instytut Ekonomiki i Organizacji Produkcji AGH.

W 1976 roku w Narodowym Badawczym Uniwersytecie Technicznym (MISiS) w Moskwie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. W 1989 roku w tej samej uczelni uzyskał habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu.

W latach 1997-2009 był członkiem Senatu AGH.

W latach 1978-1979 prodziekan Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH.

W latach 1999-2002 i 2002-2005 dziekan Wydziału Zarządzania AGH. W latach 2005-2012 był kierownikiem Katedry Marketingu i Zarządzania WZ, następnie w latach 2012-2018 był kierownikiem Pracowni Inżynierii Produkcji i Marketingu.

W latach 2008-2011 był prorektorem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W latach 2009-2013 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Hutniczej w Bielsku-Białej - profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości.

Autor ponad 250 publikacji. Promotor kilku prac doktorskich.

W latach 2000-2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Koksowni Zdzieszowice (ArcelorMittal Poland S.A.), w latach 2011-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A., w latach 2010-2018 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ABM Solid S.A. W 2019 roku został członkiem Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

Członek TNOiK, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Wire Association International (USA), PZPR

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka "Zasłużony dla Miasta Krakowa", Srebrna Odznaka ZSP, Złota Odznaka "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/waszkielewicz-wieslaw-003695

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 145
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 102
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 388, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35, [foto]
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 23, [foto]

Inne

stan na dzień 09.03.2023