Marian Kałwa

Z Historia AGH
Marian Kałwa
Marian Kalwa.jpg
Nazwisko Kałwa
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 maja 1929
Miejsce urodzenia Szreniawa
Data śmierci 13 marca 2004
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności ceramika budowlana, materiały budowlane
Pełnione funkcje Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Kadr AGH (1975-1976)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Ceramiczny19701971
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19711972
Prorektor ds. NauczaniaAGH19741975
Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia KadrAGH19751976

Prof. dr hab. inż. Marian Kałwa (1929–2004)

Dyscyplina/specjalności: ceramika budowlana, materiały budowlane

Nota biograficzna

Urodził się 20 maja 1929 roku w Szreniawie k. Miechowa. Zmarł 13 marca 2004 roku w Krakowie.

Dyplom na Wydziale Metalurgii w 1951 roku. Od 1952 roku pracował w Zakładzie Ceramiki Wydziału Ceramicznego jako asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor.

W 1964 roku na podstawie pracy "Wpływ przemian fizyko-chemicznych zachodzących w procesie wypalania nieogniotrwałych łupków karbońskich na własności tworzywa", napisanej pod kierunkiem profesora Zbigniewa Tokarskiego, otrzymał stopień doktora.

W 1973 roku na podstawie rozprawy "Kompleksowe wykorzystanie surowców odpadowych z nadkładu kopalni siarki w Machowie do produkcji sztucznych kruszyw lekkich" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1976 roku otrzymał tytuł profesora.

Pełnił liczne funkcje: z-cy dyrektora Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971–1974), prodziekana Wydziału Ceramicznego (1970-1971) i dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1971–1972), Prorektora ds. Nauczania (1974-1975), Prorektora ds. Rozwoju i Kształcenia Kadr (1975-1976), kierownika Zakładu Ceramiki Budowlanej (1971–1993).

Autor lub współautor ponad 50 publikacji, współautor 12 patentów, promotor 4 prac doktorskich i ponad 500 prac magisterskich i inżynierskich.

Członek licznych komisji i rad naukowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki [AGH] : 1949-1999. Kraków 1999, s. 10, 109, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH... 1971/72]. Kraków 1973, s. 78
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 138, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H - Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 255, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 15, [foto]

Artykuły

  • Wspomnienie o prof. dr hab. inż. Marianie Kałwie. Ceramika Budowlana 2004, nr 1, s. 24, [foto]
  • Z żałobnej karty : prof. dr hab. inż. Marian Kałwa. Materiały Ceramiczne 2004, nr 3, s. 113, [foto]

Inne

  • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. inż. Mariana Kałwę. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.04.1975], s. 69-73