Instytut Matematyki

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Instytut Matematyki
Rok założenia 1969
Rok przekształcenia 1997
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Matematyki Stosowanej

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. został utworzony Instytut Matematyki (jako jednostka międzywydziałowa). Zarządzenie weszło w życie z dniem 15 czerwca 1969 r.

Od 15 czerwca 1969 r. Instytut Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 29 października 1997 r. z dniem 1 listopada 1997 r. Instytut Matematyki przekształca się na: Wydział Matematyki Stosowanej.

Od 1 listopada 1997 r. Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

1995-01.11.1997

 • Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006)[1]
 • Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007)
 • Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999)[2]
 • Zakład Zastosowań Matematyki (1995-2006)[3]
 • Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej (1995-2006)[4]


1993-1994

 • Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006)[5]
 • Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007)
 • Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999)[6]
Pracownia Geometrii Wykreślnej[7]
 • Zakład Równań Funkcyjnych i Metod Obliczeniowych (1993-1995)[8]


1988-1992

 • Zakład Analizy Kombinatorycznej (1984-1992)
 • Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984-1992)[9]
 • Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992)
 • Zakład Metod Statystycznych (1974-1992)
 • Zakład Równań Funkcyjnych (1984-1992)
 • Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992)


1984-1987

 • Zakład Analizy Kombinatorycznej (1984-1992)
 • Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984-1992)[10]
 • Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992)
 • Zakład Metod Optymalizacyjnych (1974-1987)
 • Zakład Metod Statystycznych (1974-1992)
 • Zakład Równań Funkcyjnych (1984-1992)
 • Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992)


1981-1983

 • Zakład Metod Statystycznych (1974-1992)
 • Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983)
 • Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992)
 • Zakład Metod Optymalizacyjnych (1974-1987)
 • Zakład Analizy Numerycznej i Równań Funkcyjnych (1981-1983)
 • Zakład Modelowania Procesów Technologicznych (1969-1983)
 • Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992)


1974-1980

 • Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983)
 • Zakład Analizy Kombinatorycznej (1974-1980)
 • Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992)
 • Zakład Równań Funkcyjnych (1969-1980)
 • Zakład Metod Statystycznych (1974-1992)
 • Zakład Metod Numerycznych (1969-1980)
 • Zakład Metod Optymalizacyjnych (1974-1987)
 • Zakład Modelowania Procesów Technologicznych (1969-1983)
 • Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992)[11]


1969-1973

 • Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983)[12]
 • Zakład Funkcji Analitycznych (1969-1973)
 • Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973)[13]
 • Zakład Metod Numerycznych (1969-1980)
 • Zakład Modelowania Procesów Technologicznych (1969-1983)
 • Zakład Równań Funkcyjnych (1969-1980)
 • Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992)[14]
 • Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii i Ekonomice (1969-1973)
 • Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Technice (1969-1973)
 • Centrum Maszyn Matematycznych[15]

Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Franciszek Bierski, Genowefa Łoskiewicz, Jan Musiałek, Tadeusz Rachwał, Antoni Skwarczyński, Janusz Śmiałek

Przypisy

 1. Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 Zakład przekształcony na: Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 2. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 4.11.1992 z dn. 1.01.1993 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych przekształca się w: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 Zakład Równań Różniczkowych przekształca się w: Katedrę Równań Różniczkowych
 3. Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.02.1995 tworzy się Zakład Zastosowań Matematyki (1995-2006); Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 przekształca się Zakład Zastosowań Matematyki w: Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych (2006-2007); Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 zniesiono Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
 4. Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.02.1995 tworzy się Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej (1995-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 przekształca się Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej w: Zakład Analizy Matematycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 zniesiono Zakład Analizy Matematycznej
 5. Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 Zakład przekształcony na: Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 6. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 4.11.1992 z dn. 1.01.1993 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych przekształca się w: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 Zakład Równań Różniczkowych przekształca się w: Katedrę Równań Różniczkowych
 7. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l.1922-1939, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem ; 1952/1953 Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957) w Katedrze Matematyki przy Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej przy Katedrze Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej i przydziela się do Katedry Zakład Geometrii Analitycznej z Katedry Matematyki I ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przeniesiono Katedrę Geometrii Wykreślnej (1957-1969) z Zakładem Geometrii Analitycznej na: Wydział Górniczy ; 1969 Katedra Geometrii Wykreślnej przekształcona w: Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973) - przeniesiony do Instytutu Matematyki ; 1974 zmiana nazwy Zakładu Geometrii i Geometrii Wykreślnej na: Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992) ; 1993 w miejsce Zakładu Geometrii Wykreślnej utworzono Pracownię Geometrii Wykreślnej w Zakładzie Metod Analitycznych i Geometrycznych przy Instytucie Matematyki
 8. Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.02.1995 likwiduje się Zakład Równań Funkcyjnych i Metod Obliczeniowych
 9. Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 Zakład przekształcony na: Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 10. Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 Zakład przekształcony na: Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 11. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l.1922-1939, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem ; 1952/1953 Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957) w Katedrze Matematyki przy Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej przy Katedrze Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej i przydziela się do Katedry Zakład Geometrii Analitycznej z Katedry Matematyki I ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przeniesiono Katedrę Geometrii Wykreślnej (1957-1969) z Zakładem Geometrii Analitycznej na: Wydział Górniczy ; 1969 Katedra Geometrii Wykreślnej przekształcona w: Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973) - przeniesiony do Instytutu Matematyki ; 1974 zmiana nazwy Zakładu Geometrii i Geometrii Wykreślnej na: Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992) ; 1993 w miejsce Zakładu Geometrii Wykreślnej utworzono Pracownię Geometrii Wykreślnej w Zakładzie Metod Analitycznych i Geometrycznych przy Instytucie Matematyki
 12. Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 Zakład przekształcony na: Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 13. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l.1922-1939, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem ; 1952/1953 Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957) w Katedrze Matematyki przy Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej przy Katedrze Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej i przydziela się do Katedry Zakład Geometrii Analitycznej z Katedry Matematyki I ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przeniesiono Katedrę Geometrii Wykreślnej (1957-1969) z Zakładem Geometrii Analitycznej na: Wydział Górniczy ; 1969 Katedra Geometrii Wykreślnej przekształcona w: Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973) - przeniesiony do Instytutu Matematyki ; 1974 zmiana nazwy Zakładu Geometrii i Geometrii Wykreślnej na: Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992) ; 1993 w miejsce Zakładu Geometrii Wykreślnej utworzono Pracownię Geometrii Wykreślnej w Zakładzie Metod Analitycznych i Geometrycznych przy Instytucie Matematyki
 14. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 4.11.1992 z dn. 1.01.1993 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych przekształca się w: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 Zakład Równań Różniczkowych przekształca się w: Katedrę Równań Różniczkowych
 15. Zarządzeniem MSZW z dn. 23 grudnia 1965 tworzy się Centrum Maszyn Matematycznych ; Zarządzenie weszło w życie z dn. 01.01.1966

Bibliografia

Książki

 • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, [foto]
 • Informator 1995/1996. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1995, s. 86
 • Informator 1997/1998. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1997, s. 86
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. Red. A. Kegel, M. Świerczyńska. Kraków 1985, s. 493-503
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1986, s. 457-462
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1987, s. 463-467
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1988, s. 425-432
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1989, s. 447-454
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1990, s. 469-477
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1991, s. 431-439
 • [Skład Osobowy AGH ... 1969/1970]. Kraków 1970, s. 30-31, 105-108
 • [Skład Osobowy AGH ... 1970/1971]. Kraków 1971, s. 105-107
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971/1972]. Kraków 1973, 3. 128-130
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 51-52
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 114-116
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 61-62
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 130-132
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 117-119
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 130-132
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 127-129
 • [Skład Osobowy AGH ... 1994]. Kraków 1994, s. 107-109
 • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Pod red. B. Choczewskiego. Kraków 2008

Artykuły

 • Wydział Matematyki Stosowanej AGH powstał w 1997 roku. Vivat Akademia : AGH 2019, nr 20, s. 20-24, [foto]

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)