Uczelniane Centrum Informatyki

Z Historia AGH
Uczelniane Centrum Informatyki
Rok założenia 1979
Rok przekształcenia/likwidacji 2020
Logo Plik:Uci logo.png
Przekształcony na: Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH

Uczelniane Centrum Informatyki w strukturze Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1979 r.

Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Uczelniane Centrum Informatyki otrzymało status jednostki pomocniczej.

Zarządzeniem nr 48, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 14 lipca 2020 r., z dniem 1 sierpnia 2020 r. Uczelniane Centrum Informatyki przekształca się w jednostkę o nazwie Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH.

Do zasadniczych kompetencji Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH (CRI) należy: planowanie i koordynacja działań dotyczących informatyzacji Uczelni ; zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem teleinformatycznym Uczelni ; wdrażanie, utrzymanie oraz rozwój centralnych systemów informatycznych ; działalność doradcza i usługowa dla Władz Uczelni, jednostek Uczelni w zakresie budowy, eksploatacji oraz doskonalenia i rozwijania rozwiązań informatycznych.

Kierownicy

Osoby związane

Jacek Niwicki, Marek A. Valenta

Bibliografia

Książki

  • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 137-138
  • [Skład Osobowy AGH ... 1994]. Kraków 1994, s. 127-128
  • [Skład Osobowy AGH ... 1998]. Kraków 1998, s. 143-144
  • [Skład Osobowy AGH ... 2003]. Kraków 2003, s. 141-142

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 15.09.2020