Leszek Marian Żurawski

Z Historia AGH
Leszek Marian Żurawski
Leszek Żurawski.jpg
Nazwisko Żurawski
Imię / imiona Leszek Marian
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 2 października 1929
Miejsce urodzenia Bochnia
Data śmierci 24 marca 2021
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, maszyny odlewnicze
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (1972-1974)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa19721974


Doc. dr inż. Leszek Marian Żurawski (1929-2021)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, maszyny odlewnicze

Nota biograficzna

Urodził się 2 października 1929 roku w Bochni. Zmarł 24 marca 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1953 roku, w trakcie studiów, będąc inżynierem, rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych Wydziału Odlewnictwa AGH.

W 1956 roku ukończył wydział Odlewnictwa AGH.

W 1964 roku na podstawie pracy "Opracowanie metody pomiaru energii wstrząsów w formierkach - wstrząsarkach", której promotorem był profesor Stanisław Pelczarski, uzyskał stopień doktora.

W 1971 roku został docentem.

W latach 1972-1974 był prodziekanem Wydziału Odlewnictwa AGH.

W latach 1974-1979 był zastępcą dyrektora Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa.

W latach 1975-1995 był kierownikiem Zakładu Teorii Konstrukcji i Pomiaru Maszyn Odlewniczych.

W 1995 roku przeszedł na emeryturę.

Autor powyżej 50 publikacji.

Promotor 2 prac doktorskich.

Członek Stowarzyszenia Techników Odlewników Polskich (STOP) Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN, Komitetu Naukowo-Technicznego NOT ds. Eksploatacji Maszyn i Urządzeń. W 1992 roku został członkiem założycielem Fundacji "Odlewnictwo".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrody I i II stopnia Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Nagroda zespołowa II stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 173
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 16, 40
  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 134
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 421, [foto]

Inne