Leszek Stanisław Stoch

Z Historia AGH
Leszek Stanisław Stoch
Leszek Stoch.jpg
Nazwisko Stoch
Imię / imiona Leszek Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 6 czerwca 1931
Miejsce urodzenia Bobowa
Data śmierci 20 stycznia 2015
Dyscyplina/specjalności mineralogia, chemia ciała stałego, nauka o materiałach, ceramika, technologia szkła, biomateriały, termochemia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1984–1990)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19841987
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19871990

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Stanisław Stoch (1931–2015)

Dyscyplina/specjalności: chemia ciała stałego, nauka o materiałach, ceramika, technologia szkła, biomateriały, termochemia, mineralogia

Nota biograficzna

Urodził się 6 czerwca 1931 roku w Bobowej. Zmarł 20 stycznia 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu w Wieliczce.

Studia ukończył na AGH (1955); doktorat (1960), habilitacja (1966), prof. nadzw. (1976), prof. zw. (1985).

Z AGH związany jako asystent (1951–1969), docent (1969–1976), profesor nadzwyczajny (1976) Wydziału Geologicznego, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1971–1980). Od 1980 roku pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierownik Katedry Szkła i Emalii (1980–9191), dziekan Wydziału (1984–1990).

Zajmował się badaniem mineralogii i właściwości technologicznych ważniejszych surowców ilastych Polski (iły ceramiczne, kaoliny, bentonity i in.); poznaniem mechanizmu strukturalnego reakcji termicznych minerałów i materiałów nieorganicznych (krzemiany, borany, fosforany itp.); opracowaniem specyficznych szkieł o mieszanej więźbie strukturalnej, zbadanie zjawiska wielostadialnej krystalizacji szkieł; opracowaniem uogólnionej koncepcji stanu szklistego, stworzeniem aktywnych szkół naukowych w dziedzinie mineralogii stosowanej iłów, termochemii minerałów i materiałów nieorganicznych oraz technologii szkieł niekonwencjonalnych. Zapoczątkował kształcenie w zakresie biomateriałów i materiałów dla ochrony środowiska, termochemii i analizy termicznej, mineralogii i technologii surowców ceramicznych.

Autor około 180 prac z zakresu mineralogii, technologii surowców mineralnych, chemii i technologii szkła. Autor 1 i współautor 4 książek. Autor 10 patentów. Promotor 28 prac doktorskich.

Członek SITPMB od 1968 roku (członek ZG 1968–1977); prezes Stowarzyszenia Producentów Szkła 1993–1997, prezes honorowy od 1997 roku.

Członek wielu komisji PAN, NOT, towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Gleboznawczego, Ceramicznego. Profesor Honorowy AGH 2011. Członek korespondencyjny PAU 1995–2015.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe, Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w dziedzinie nauk technicznych za rok 1998, Medal im. E. Bořiciego Uniwersytetu Karola w Pradze, Medal im. W. Świętosławskiego Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stoch-leszek-002390

Źródła do biogramu

Książki

 • Duda J.: 113 Spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" z serii: "W nauce i wiedzy" (9): pt. "Profesor dr hab. inż. Leszek Stoch, mineralog, chemik, ceramik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, laureat Nagrody Polskiego Nobla". Wieliczka 2007 (Biblioteczka Wielicka ; z. 58), [foto]
 • Duda J.: 144 Spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" z serii: "Wielickie Rodziny" (7): "We dwoje 50 lat i więcej... Zofia i Leszek Stochowie oraz rodziny Dunikowscy, Gołdowie, Grubeccy". Wieliczka 2009 (Biblioteka Wielicka ; z. 89), 44 s., [foto]
 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 10, 113-114, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 686
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 1256-1257
 • Leszek Stoch. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 215-216
 • Profesor Leszek Stoch Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 4 lipca 2011. Kraków 2011, 62 s., [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Wyd. 2. Kraków 2000, s. 323-324
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń. Gliwice 2004, s. 340, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 239-240, [foto]
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 16, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2015, nr 16 (21 I 2015), s. A12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2015, nr 17 (22 I 2015), s. A12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2015, nr 18 (23 I 2015), s. A13 [nekr.]
 • Komornicki S.: "Polski Nobel" dla prof. Leszka Stocha. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 59, s. 21, [foto ]
 • Polski Nobel dla Profesora Leszka Stocha. Ceramika, Materiały Ogniotrwałe 1999, nr 1, s. 2 okł., 1, [foto ]
 • Polskie Noble'98. Przegląd Techniczny 1998, nr 49, s. 7
 • Profesor Leszek Stoch Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2011, nr 44/45, s. 2, 14-17, [foto]
 • Profesor Leszek Stoch Profesorem Honorowym AGH - 4 lipca 2011. Vivat Akademia : AGH 2011, nr 7, s. 13, [foto]
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 20.04.2011], s. 1, 23-24, 82
 • Stoch L.: Jak tworzyliśmy naukę w powojennej Polsce : wykład wygłoszony 4.07.2011 r. w auli AGH z okazji otrzymania godności Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 10, s. 35-39
 • Stoch L.: Struktura kryształu : wypowiedź prof. Leszka Stocha. Przegląd Techniczny 1998, nr 49 , s. 8-9
 • Stoch L.: Wystąpienie Profesora Leszka Stocha na uroczystości wręczenia nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za rok 1998, która odbyła się 5 grudnia 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Szkło i Ceramika 1999, nr 1, s. 3
 • Wacławska I., Greiner-Wronowa E.: Prof. dr hab. inż. Leszek Stoch (1931-2015) - Wspomnienie. Materiały Ceramiczne 2015, T. 67, nr 1 s. 93-94, [foto]
 • Wyszomirski P.: 40 lat działalności naukowej i dydaktycznej profesora Leszka Stocha. Szkło i Ceramika 1992, nr 5, s. 17-18, [foto]
 • Wyszomirski P.: Emanuel Boricki Metal to Professor Leszek Stoch. Mineralogia Polonica 1990, Vol. 21, no. 1-2, s. 83-84
 • Wyszomirski P.: "Polski Nobel" za badania szkieł. Szkło i Ceramika 1999, nr 1, s. 1
 • Wyszomirski P.: Profesor Leszek Stoch Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Szkło i Ceramika 1998, nr 2, s. 40
 • Wyszomirski P.: Wybitne wyróżnienie Profesora Leszka Stocha. Przegląd Geologiczny 1990, nr 12, s. 580

Inne