Marian Olszewski

Z Historia AGH
Marian Olszewski
Marian Olszewski-1.jpg
Nazwisko Olszewski
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Mgr inż, prof. AGH
Data urodzenia 9 lutego 1911
Miejsce urodzenia Dąbrowa Górnicza
Data śmierci 19 czerwca 1971
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności odlewnictwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1966–68)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa19531956
ProdziekanWydział Odlewnictwa19581960
DziekanWydział Odlewnictwa19661968

Mgr inż, prof. AGH Marian Olszewski (1911–1971)

Dyscyplina/specjalności: odlewnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 9 lutego 1971 roku w Dąbrowie Górniczej, zmarł 19 czerwca 1971 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie, a od 1934 roku pracował równocześnie w tej Uczelni jako asystent na Wydziale Hutniczym. Tutaj także uzyskał dyplom inżyniera metalurga w 1945 roku.

Po okupacji wrócił na stanowisko asystenta w Katedrze Metalurgii Stali, a od 1946 roku w nowo powstałej Katedrze Odlewnictwa. Prowadził zajęcia z materiałów formierskich, metalurgii dla odlewników, maszyn i urządzeń odlewniczych.

W 1948 roku zorganizował w AG pierwsze w kraju laboratorium materiałów formierskich. Rozwinął badania w zakresie ciekłych stopów odlewniczych.

W 1952 roku został powołany na stanowisko zastępcy Wydziału Odlewnictwa, którego był współtwórcą oraz na kierownika Katedry Technologii Formy Wydziału Odlewnictwa.

W latach 1952–1965 był kierownikiem Zakładu Materiałów Formierskich, a następnie kierownikiem Zakładu Badań Metali Ciekłych w Katedrze Technologii Formy.

W 1969 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W latach 1953-1956 i 1958-1960 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Odlewnictwa, a w latach 1966–68 dziekana tego wydziału.

Opublikował indywidualnie lub wspólnie 42 pozycje, w tym 9 skryptów, uzyskał 9 patentów. Członek licznych stowarzyszeń naukowych.

W budynku D-8 Wydziału Odlewnictwa AGH przy ul. Reymonta 23 jedna z sal wykładowych nosi Jego imię: „Sala Mariana Olszewskiego”.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 66-67
 • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 55-57
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 132
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 149-151, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 105-106
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 259, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1987, grudzień, s. 2
 • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 • Lewandowski L.: Profesor Marian Olszewski. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 346. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1972 z. 49, s. 9-15
 • Lewandowski L.: Profesor Marian Olszewski : (wspomnienie pośmiertne). Przegląd Odlewnictwa 1971, nr 12, s. 445
 • Lewandowski M.: Profesor Marian Olszewski : w 15 rocznicę śmierci. Przegląd Odlewnictwa 1986, nr 4, s. 168-169
 • Podrzucki C.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. Przegląd Odlewnictwa 1997, nr 7-8, s. 219
 • Sieński H.: Profesor Marian Olszewski: tablice - pamięć wiecznie żywa - część 31. Biuletyn AGH 2016, nr 97, s. 34-35, [foto]