Jerzy Wiktor Niewodniczański

Z Historia AGH
Jerzy Wiktor Niewodniczański
Jerzy Niewodniczanski.jpg
Nazwisko Niewodniczański
Imię / imiona Jerzy Wiktor
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 20 stycznia 1936
Miejsce urodzenia Wilno


Dyscyplina/specjalności techniczna fizyka jądrowa, geofizyka jądrowa, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1990-)
Wydział Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prorektor ds. NauczaniaAGH19841987
DziekanWydział Fizyki i Techniki Jądrowej19901993

Prof. dr hab. Jerzy Wiktor Niewodniczański (1936–)

Specjalność: techniczna fizyka jądrowa, geofizyka jądrowa, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Nota biograficzna

Urodził się 20 stycznia 1936 roku w Wilnie.

Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1957); doktorat - AGH 1965, habilitacja - 1972, prof.(tytuł) - 1986.

Od 1956 roku związany z AGH. W latach 1988–1990 dyrektor Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej, w latach 1984–1987 prorektor AGH ds. nauczania, w latach 1990-1993 dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. W latach 2008 – 2012 przewodniczący Konwentu AGH.

W latach 1981-1982 profesor zwyczajny (full profesor) University of Jos, Nigeria.

Autor około 100 publikacji na temat metod geofizyki jądrowej w badaniach gruntów, złóż węgla, miedzi, cynku, ołowiu, żelaza i soli potasowych, metod jądrowych w analizie chemicznej, badań izotopów stabilnych w oparach i w lodowcach, promieniotwórczości naturalnej utworów geologicznych.

Członek organizacji naukowych — Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, International Glaciological Society. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Członek Kom. Fiz. PAN, Kom. Geofiz. PAN, Sekcji Fiz. Kom. Badań naukowych, rad naukowych instytutów fizycznych. W roku 1997 przewodniczący Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), trzykrotnie (kadencje dwuletnie) członek Rady Gubernatorów MAEA, dwukrotnie jako jej wiceprzewodniczący. Członek szeregu zespołów ekspertów, w tym Komitetu Naukowo-Technicznego (STC/Euratom) Komisji Europejskiej (art. 134 traktatu Euratom) i Stałego Komitetu Doradczego ds. Zastosowań Jądrowych (SAGNA) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Tanzanii, Kenii, Jordanii i Rumunii.

Profesor Honorowy AGH 2009 ("Za nadzwyczajną aktywność na polu rozwoju i organizacji Uczelni, oraz promocję AGH w kraju i na świecie").

W 2016 roku otrzymał nagrodę im. prof. Antoniego Hoborskiego - Diamentową Kulę - w zakresie fizyki.

Uczestnik wypraw naukowo-alpinistycznych w góry Peru i Afganistanu. Taternik, instruktor alpinizmu, przewodnik tatrzański.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/niewodniczanski-jerzy-001476

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 664
 • Jerzy Niewodniczański. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 141-142
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 74, 222
 • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski. Kraków 2001, s. 58, [foto]
 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 116, [foto]
 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s.215-223, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 499–500
 • Niewodniczańskich ród. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 195
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 248, [foto]

Artykuły

 • Jeleń K.: Profesor Jerzy Niewodniczański profesorem honorowym AGH. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 3, s. 26, [foto]
 • Naukowiec szczęśliwy. Dziennik Polski 2009 nr 273 (21–22 XI 2009). s. A5, [foto]
 • Niewodniczański J.: Atom znaczy niepodległość. Rozm. M. Górlikowski. Gazeta Wyborcza 2015, nr 90, s. 28-29, [foto]
 • Profesor Jarzy Niewodniczański profesorem honorowym AGH. Biuletyn AGH 2009, nr 24, s. 9-10
 • Professor Jerzy Niewodniczański : president of the National Atomic Energy Agency. Nukleonika 1992, vol. 37, no. 3, s. 3
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański. Red. Małgorzata Krokoszyńska. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 3, s. 54, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 27.05.2009], s. [2], [9-11], [67]
 • Wrzeszcz A.: Dni Hoborskiego. Biuletyn AGH 2016, nr 108, s. 20-23

Inne

stan na dzień 13.02.2023