Lidia J. Maksymowicz

Z Historia AGH
Lidia J. Maksymowicz
Lidia Maksymowicz.jpg
Nazwisko Maksymowicz
Imię / imiona Lidia J.
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 30 maja 1939
Miejsce urodzenia Wadowice


Dyscyplina/specjalności fizyka, układy wielowarstwowe, fizyka ciała stałego, magnetyki i półprzewodniki magnetyczne dla mikroelektroniki
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1996–1998) i Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1998-1999), (1999-2002)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i ElektronikiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19901993
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19931996
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19961998
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19981999
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19992002

Prof. dr hab. Lidia J. Maksymowicz (1939-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, układy wielowarstwowe, magnetyki i półprzewodniki magnetyczne dla mikroelektroniki, fizyka ciała stałego

Nota biograficzna

Urodziła się 30 maja 1939 roku w Wadowicach.

W latach 1957-1962 studiowała na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1962 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Badań Magnetycznych Katedry Fizyki Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1969 roku na podstawie pracy "Oddziaływanie obszarów o różnych anizotropiach w wieloskładnikowych warstwach cienkich stopu Ni-Fe", obronionej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, uzyskała doktorat.

W 1980 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1988 roku wraz z zespołem fizyków została przeniesiona do Instytutu Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

W latach 1990-1993 i 1993-1996 była prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, następnie w latach 1998-1999 i 1999-2002 była dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W 1992 roku uzyskała tytuł profesora.

W 2002 roku została kierownikiem Katedry Elektroniki WEAIiE.

Wykładała też w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Autorka ponad 200 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Medal pamiątkowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/maksymowicz-lidia-001219

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski. Kraków 2001, s. 28, 36
  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 67, 70, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 81
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 9, 11, 17, 40, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego [AGH]. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 11, 13, 263, 267, [foto]
  • Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok. 13.750 nowymi wprowadzeniami, z ok. 4.550 zmianami i z ok. 24.800 wymienionymi nazwiskami znanych polskich osobistości, częściowo ze zdjęciami : [Cz. 1, A-Mal]. Wyd. 3 uzup. Zug 2004, s. 2499

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Dziekani i Prodziekani Wydziału. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 18
  • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]

Inne


stan na dzień 14.04.2023