Karol Wojnar

Z Historia AGH
Karol Wojnar
Karol Wojnar.jpg
Nazwisko Wojnar
Imię / imiona Karol
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 września 1920
Miejsce urodzenia Odrzykoń
Data śmierci 22 marca 2008
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, wiertnictwo
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1967–1969), (1974–1979)
Wydział Wydział Wiertniczo-Naftowy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19671969
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19741979

Prof. zw. dr hab. inż. Karol Wojnar (1920-2008)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, wiertnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 8 września 1920 roku w Odrzykoniu koło Krosna. Zmarł 22 marca 2008 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej (1949).

W Akademii przeszedł wszystkie szczeble i stopnie: dr inż. (1960), dr hab. inż. (1964), prof. nadzw. (1971), prof. zw. (1982).

Związany z Akademią od 4 roku studiów kiedy to rozpoczął pracę jako młodszy asystent. W latach 1949-1960 st. asystent, w latach 1960-66 adiunkt, w latach 1967-1971 docent, w latach 1971-1982 prof. nadzw., w 1982 roku prof. zwyczajny

W latach 1966-1990 był Kierownikiem Zakładu Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynierskich w Instytucie Wiertniczo-Naftowym. Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego w latach 1967-1969, 1974-1979 oraz organizator i kierownik studiów podyplomowych (1974-1990).

Kierownik studiów dla pracujących w Kielcach (1965-1966) i Krośnie (1967-1968), organizator i kierownik studiów zaocznych dla pracujących inżynierów w Pile (1977-1978).

W 1991 roku odszedł na emeryturę.

Pracował również w przemyśle, był konsultantem naukowym ds. wiertnictwa w przedsiębiorstwach hydrogeologicznych i przemyśle węglowym, w latach 1965-1990 ekspert przy pracach wiertniczych w Iraku, Libii, Austrii, Francji, RFN, Rosji, Czechach, Rumunii i Bułgarii. Był członkiem wielu Rad Naukowych Ośrodków Badawczo-Rozwojowych.

Twórca podstaw naukowych i dydaktycznych w zakresie mechaniki zwiercania skał, wiertnictwa geologiczno-poszukiwawczego, hydrogeologicznego i inżynieryjnego, wiertnictwa w ratownictwie górniczym.

Autor ponad 200 prac, w tym 7 skryptów, 6 monografii i 8 podręczników akademickich z zakresu wiertnictwa, m.in. Wiertnictwo i obsługa wierceń geologiczno-poszukiwawczych (1957), Technika rdzeniowania przy wierceniach obrotowych (1961), Wiertnictwo okrętne i udarowe (1964), Wiertnictwo (1976), Wiertnictwo ratunkowe w górnictwie (1980), Wiertnictwo - technika i technologia (1993). Ponadto autor 11 patentów i 81 ekspertyz. Promotor 12 prac doktorskich, wychowawca kilku prof. wyższych uczelni.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) od 1948 r. oraz FSNT-NOT (1952-1990).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaka Ratownik Górnictwa oraz wiele innych odznaczeń resortowych i branżowych

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 32, 218-219, [foto]
 • Jubileusz XXX-lecia 1967–1997. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1997. s. [20], [foto]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 318
 • Kto jest kim w Polsce. Ed. 2. Red. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 1462-1463
 • Kto jest kim w Polsce. Ed. 3. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993 s. 802
 • Kto jest kim w Polsce. Ed. 4. Warszawa 2001 s. 1036
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 237-238, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 24 / Red. nacz. Józef Piłatowicz. Warszawa 2013, s. 169-171, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu). Gliwice 2004, s. 399, [foto]
 • Wojnar K.: Autobiografia. Kraków 2002, 140 s.
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002, s. 721–722, [foto]

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1990, 15 października, s. 20-21
 • Dziennik Polski 2008 nr 73 (27 III 2008) s. 12 [nekr.]
 • Gonet A., Rychlicki S., Siemek J.: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 90-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Wyd. AGH] 2009, T. 26, z. 1-2, s. 41-54
 • Jubileusze 70-lecia urodzin : Prof. Karol Wojnar. Biuletyn Rektora 1990, [nr 10] 15 października, s. 20
 • Wilga S.: Ludzie nafty w karykaturze : Prof. dr Karol Wojnar (1920-). Wiek Nafty 2003 nr 2. s. 17, [foto]
 • Wojnar K.: [Wspomnienia]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995 nr 16. s. 8-10
 • Wojnar K.: Profesor zwyczajny dr hab. inż. Karol Wojnar wspomina swoje lata pracy w AGH (1944/45-1990/91). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 17, s. 18-21