Julian Michał Samujłło-Sulima

Z Historia AGH
Julian Michał Samujłło-Sulima
Julian Samujllo-Sulima.jpg
Nazwisko Samujłło-Sulima
Imię / imiona Julian Michał
Tytuły / stanowiska Mgr inż., prof. AGH
Data urodzenia 6 kwietnia 1907
Miejsce urodzenia Warklany
Data śmierci 5 kwietnia 1985
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo odkrywkowe
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1960, 1964–1966)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19561960
ProdziekanWydział Górniczy19641966

Mgr inż., prof. AGH Julian Michał Samujłło-Sulima (1907–1985)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo odkrywkowe

Nota biograficzna

Urodził się 6 kwietnia 1907 roku w Warklanach (Łotwa), zmarł 5 kwietnia 1985 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Do 1928 roku wraz z rodziną mieszkał na terenie Rosji i ZSRR. W 1928 roku przyjechał do Polski i wstąpił na Wydział Górniczy Akademii Górniczej. Wydział ten ukończył 20 czerwca 1939 roku, otrzymując dyplom inż. górnika. W czasie studiów od 1934 roku do wybuchu II wojny światowej był asystentem w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego na Wydziale Górniczym. Od 1 lipca 1939 roku pracował w Rudzkim Gwarectwie Węglowym w Rudzie Śląskiej jako inż. mierniczy. Po wybuchu wojny opuścił Śląsk i udał się do Jasła gdzie pracował jako kierownik kamieniołomu. Następnie od 15 czerwca 1940 roku pracował w Krakowie jako motorniczy w Krakowskich Kolejach Elektrycznych, a od 16 stycznia 1941 do 1 lutego 1945 w Okręgowym Biurze Pomiarowym w Krakowie jako pracownik techniczny - inspektor.

1 lutego 1945 roku powrócił do pracy w AG, gdzie został starszym asystentem przy Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym. Od 6 maja 1946 roku podjął pracę w przemyśle.

W 1951 roku powrócił na Uczelnię jako wykładowca na Wydziale Górniczym. W 1955 roku został zastępcą profesora w Katedrze Eksploatacji Złóż Wydziału Górniczego, następnie w 1959 roku docentem, kierownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego - 1964, zastępcą dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego (1969) i kierownikiem Zakładu Projektowania i Robót Wydobywczych (1969).

W 1967 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. Był jednym z organizatorów Katedry Górnictwa Odkrywkowego. W latach 1974–79 był kierownikiem Zakładu Techniki Strzelniczej, a w latach 1956–60 i 1964–66 prodziekanem Wydziału Górniczego AGH.

Wydał 6 książek i 19 skryptów, oraz wiele artykułów w czasopismach fachowych. Był współautorem 2 patentów i wielu ekspertyz i opinii dla przemysłu. Pod jego kierunkiem tytuły inżynierów i magistrów inżynierów uzyskało 525 absolwentów, a 14 tytuły doktora nauk technicznych.

Był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGÓR" we Wrocławiu, a także w latach 1969 - 1972 przewodniczącym Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego.

Prowadził badania historyczne. Już w 1938 roku nawiązał współpracę z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, publikując w nim biogramy osób zasłużonych dla rozwoju techniki.

Był także autorem publikacji o AGH.

18 października 2019 roku, podczas jubileuszu 100-lecia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, w pawilonie A-4 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka "Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, ponadto otrzymał górniczy stopień generalnego dyrektora i honorową szpadę górniczą

Źródła do biogramu

Książki

 • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 101, [foto]
 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. K. Norwicz. Kraków 1990, s. 78-80
 • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego [Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH] : 1964-2014. Kraków 2014, s. 15-17, 83-87, 101, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 160
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 78, 102, 290
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 211-213, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1995, s. 131-132
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 348, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1988, lipiec, s. 9-12
 • Czaja P.: Profesor Julian Sulima Samujłło ma swoją tablicę pamiątkową. Vivat Akademia 2020, nr 21, s. 25-27, [foto]
 • Czekajowski R.: Julian Sulima-Samujłło. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1987, nr 2, s. 459-462
 • Czekajowski R.: Profesor Julian Sulima-Samujłło - wychowawca i dydaktyk. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1187. [Seria] Górnictwo 1988, z. 137, s. 15-22
 • Dunikowski A.: O profesorze Julianie Sulimie-Samujłło. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1187. [Seria] Górnictwo 1988, z. 137, s. 11-14
 • Jaros J.: Salamandra - pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 40
 • Kozłowski Z.: Współpraca i wkład profesora Juliana Sulimy-Samujłło w rozwój przemysłu węgla brunatnego. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1187. [Seria] Górnictwo 1988, z. 137, s. 31-34
 • Krawczyński A., Kowol W., Pilch E.: Działalność pedagogiczna, naukowa i techniczna profesora Juliana Sulimy-Samujłło. Cement Wapno Gips 1978, R. 32, nr 1, s. 19-20
 • Napieraj A., Sukiennik M.:Wydział Górnictwa i Geoinzynierii - wszystko zaczęło sie 100 lat temu. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 22-24, [foto]
 • Onderka Z.: Prof. Julian Sulima Samujłło (1906-1985). Górnictwo : kwartalnik [wyd. AGH] 1986, R. 10, z. 1, s. 83-84, [foto]
 • Pilch A., Pilch E.: Profesor Julian Sulima Samujłło : wspomnienie pośmiertne. Cement Wapno Gips 1985, nr 10, s. 273
 • Płaskociński F.: Współpraca profesora Juliana Sulimy-Samujłło z przemysłem kamienia budowlanego. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1187. [Seria] Górnictwo 1988, z. 137, s. 35-38
 • [Prof. Julian Sulima Samujłło (1907-1985)]. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1187. [Seria] Górnictwo 1988, z. 137, 115 s., [foto] [z. poświęcony pamięci profesora Juliana Sulimy-Samujłło]
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Sieński H.: Profesor Julian Sulima-Samujłło: tablice - pamięć wiecznie żywa - część 74. Biuletyn AGH 2020, nr 145, s. 27-30, [foto]
 • Ślebodziński J.: Wkład autorski profesora Juliana Sulimy-Samujłło w wydawnictwa podręcznikowe z górnictwa odkrywkowego. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1187. [Seria] Górnictwo 1988, z. 137, s. 23-29