Nikodem Szlązak

Z Historia AGH
Nikodem Szlązak
Nikodem Szlązak.jpg
Nazwisko Szlązak
Imię / imiona Nikodem
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 września 1951
Miejsce urodzenia Stanisławów


Dyscyplina/specjalności inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, aerologia górnicza, pożary podziemne, wentylacja i klimatyzacja przemysłowa, wentylacja kopalń, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1997-1999, 1999-2002 )
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19971999
ProdziekanWydział Górniczy19992002

Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak (1951-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, aerologia górnicza, pożary podziemne, wentylacja i klimatyzacja przemysłowa, wentylacja kopalń, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 7 września 1951 roku w Stanisławowie.

W 1976 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1976 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Aerologii Górniczej Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górniczego AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Laminarny przepływ płynu w otworach odmetanowania kopalń" uzyskał stopień doktora. W 1994 roku został doktorem habilitowanym.

W latach 1982-1997 był kierownikiem Studium Podyplomowego w zakresie Aerologii Górniczej.

W latach 1996-2002 kierownik Studium Doktoranckiego.

Od 1996 roku był profesorem nadzwyczajnym AGH.

W latach 1997-1999, 1999-2002 prodziekan Wydziału Górniczego.

W 1999 roku otrzymał tytuł profesora.

Specjalista z zakresu aerologii górniczej, pożarów podziemnych, wentylacji i klimatyzacji przemysłowej.

Autor ponad 450 publikacji i 1 patentu.

Promotor kilku doktoratów.

Członek Sekcji Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I i II Szkoły Aerologii Górniczej.

Odznaczenia i nagrody

Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa", Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Pracy

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szlazak-nikodem-001728

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 164
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 130, 221, 227, 248, 269
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 29
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 116, 129, 130, 131, 134, 137, 143, 185, 202
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 354-355, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4


stan na dzień 12.03.2021