Ryszard Stecko

Z Historia AGH
Ryszard Stecko
Ryszard Stecko.jpg
Nazwisko Stecko
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 lutego 1939
Miejsce urodzenia Polany
Data śmierci 7 kwietnia 1989
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, bezpieczeństwo pracy w górnictwie
Pełnione funkcje Prorektor ds. Rozwoju Uczelni AGH (1987-1989)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prorektor ds. Rozwoju UczelniAGH19871989

Doc. dr hab. inż. Ryszard Stecko (1939–1989)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, bezpieczeństwo pracy w górnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 20 lutego 1939 roku w miejscowości Polany. Zmarł 7 kwietnia 1989 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1962 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera górnika na AGH w Krakowie.

W 1968 roku obronił na Wydziale Górniczym AGH pracę doktorską, w 1977 roku habilitował się.

W 1963 roku został asystentem w Katedrze Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH. Zajmował się bezpieczeństwem pracy w górnictwie, prowadził badania dotyczące zapylenia powietrza kopalnianego. Od 1978 roku był docentem. W latach 1982–1987 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy AGH, w latach 1988-1989 był kierownikiem Zakładu Eksploatacji Złóż w Warunkach Naturalnych, prorektor AGH ds. rozwoju uczelni (1987-89).

Pracę dydaktyczną i naukową łączył z działalnością w szeregu komisji rektorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 52-242
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 337

Artykuły

  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (4). Przegląd Górniczy 1989, T. 45, nr 11-12, s. 31
  • Zacharzewski J.: Ryszard Stecko : (1939-1989). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1341. [Seria] Górnictwo 1990, z. 3, s. 203-206, [foto]

Inne

  • Baza DOKTOR (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH), rek. 67