Wydział Wiertniczo-Naftowy

Z Historia AGH
Wydział Wiertniczo-Naftowy
Rok założenia 1967
Rok przekształcenia 1995
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 1967 r. został utworzony Wydział Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 15 lipca 1967 r.

Od 15 lipca 1967 r. Wydział Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 22 marca 1995 r. Wydział Wiertniczo-Naftowy zmienia nazwę na: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Od 22 marca 1995 r. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Struktura wydziału

1993-22.03.1995

 • Zakład Wiertnictwa (1993-1999)[1]
 • Zakład Eksploatacji, Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż (1993-2000)[2]
 • Zakład Gazownictwa Ziemnego (1993-2006)[3]
 • Zakład Naftowej Inżynierii Złożowej (1993-2000)[4]

1991-1992

 • Instytut Wiertniczo-Naftowy (1967-1992)[5]
Zakład Geologii Naftowej (1967-1992)
Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (1967-1992)
Zakład Eksploatacji Otworowej (1984-1992)
Zakład Pomiarów Otworowych i Własności Fizycznych Złóż (1984-1992)
Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (1967-1992)
Zakład Przepływów w Złożach i Termodynamiki (1984-1992)
Zakład Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego (1984-1992)
Zakład Udostępniania i Ochrony Wód Podziemnych (1984-1992)

1988-1990

 • Instytut Wiertniczo-Naftowy (1967-1992)
Zakład Geologii Naftowej (1967-1992)
Zakład Pomiarów Otworowych i Własności Fizycznych Złóż (1984-1992)
Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (1967-1992)
Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (1967-1992)
Zakład Eksploatacji Otworowej (1984-1992)
Zakład Przepływów w Złożach i Termodynamiki (1984-1992)
Zakład Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego (1984-1992)
Zakład Udostępniania i Ochrony Wód Podziemnych (1984-1992)
Zakład Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym (1985-1990)

1985-1987

 • Instytut Wiertniczo-Naftowy (1967-1992)
Zakład Geologii Naftowej (1967-1992)
Zakład Pomiarów Otworowych i Własności Fizycznych Złóż (1984-1992)
Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (1967-1992)
Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (1967-1992)
Zakład Płuczek Wiertniczych i Cementowania (1967-1987)
Zakład Eksploatacji Otworowej (1984-1992)
Zakład Przepływów w Złożach i Termodynamiki (1984-1992)
Zakład Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego (1984-1992)
Zakład Udostępniania i Ochrony Wód Podziemnych (1984-1992)
Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich (1973-1987)
Zakład Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym (1985-1990)

1984

 • Instytut Wiertniczo-Naftowy (1967-1992)
Zakład Geologii Naftowej (1967-1992)
Zakład Pomiarów Otworowych i Własności Fizycznych Złóż (1984-1992)
Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (1967-1992)
Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (1967-1992)
Zakład Płuczek Wiertniczych i Cementowania (1967-1987)
Zakład Eksploatacji Otworowej (1984-1992)
Zakład Przepływów w Złożach i Termodynamiki (1984-1992)
Zakład Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego (1984-1992)
Zakład Udostępniania i Ochrony Wód Podziemnych (1984-1992)
Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich (1973-1987)

1973-1983

 • Instytut Wiertniczo-Naftowy (1967-1992)
Zakład Geologii Naftowej (1967-1992)
Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (1967-1992)
Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (1967-1992)
Zakład Płuczek Wiertniczych i Cementowania (1967-1987)
Zakład Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa (1967-1984)
Zakład Eksploatacji Otworowej i Inżynierii Złożowej (1973-1983)
Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich (1973-1987)

1969-1972

 • Instytut Wiertniczo-Naftowy (1967-1992)
Zakład Geologii Naftowej (1967–1992)
Zakład Fizyki Złoża (1969-1972)
Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych ((1967-1992)
Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (1967-1992)
Zakład Płuczek Wiertniczych i Cementowania (1967-1987)
Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych (1967-1973)
Zakład Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej (1967-1972)
Zakład Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa (1967-1984)
Zakład Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym (1967-1972)

1967-1969

 • Instytut Wiertniczo-Naftowy (1967-1992)[6]
Zakład Geologii Naftowej (1967–1992)[7]
Zakład Geofizyki Wiertniczej (1967-1969)[8]
Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (1967-1992)[9]
Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (1967-1992)[10]
Zakład Płuczek Wiertniczych i Cementowania (1967-1987)[11]
Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych (1967-1973)[12]
Zakład Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej (1967-1972)[13]
Zakład Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa (1967-1984)[14]
Zakład Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym (1967-1972)[15]
 • Katedra Matematyki III (1967-1969)[16]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jan Józef CząstkaDziekan19671969
Karol WojnarProdziekan19671969
Kazimierz Piotr LiszkaProdziekan19691972
Józef Wojciech RaczkowskiDziekan19691974
Stanisław KarlicProdziekan19721974
Stanisław DawidowiczProdziekan19721974
Stanisław KarlicDziekan19741977
Stanisław WdowiarzProdziekan19741979
Stanisław DawidowiczProdziekan19741977
Karol WojnarProdziekan19741979
Stanisław KarlicDziekan19771981
Stanisław Franciszek JuchaProdziekan19781981
Kazimierz Zbigniew TwardowskiProdziekan19781981
Stefan ŁaciakProdziekan19811984
Kazimierz Piotr LiszkaDziekan19811984
Stanisław DawidowiczProdziekan19811983
Stanisław Franciszek JuchaProdziekan19811984
Kazimierz Zbigniew TwardowskiProdziekan19831987
Kazimierz Piotr LiszkaProdziekan19841987
Stanisław Franciszek JuchaDziekan19841987
Stanisław Antoni RychlickiProdziekan19871990
Jakub Kazimierz SiemekProdziekan19871990
Stefan ŁaciakDziekan19871990
Stanisław Antoni RychlickiDziekan19901993
Kazimierz Piotr LiszkaProdziekan19901993
Andrzej GonetProdziekan19901993
Stanisław Antoni RychlickiDziekan19931995
Ludwik ZawiszaProdziekan19931995
Andrzej GonetProdziekan19931995

Osoby związane z wydziałem

Jan Józef Cząstka, Stanisław Dawidowicz, Stanisław Franciszek Jucha, Dobrosław Krzysztof Klimczyk, Zofia Köhsling, Stanisław Wdowiarz, Józef Wojnar, Karol Wojnar, Teresa Maria Wagner-Staszewska


Przypisy

 1. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 został utworzony w 1993 Zakład Wiertnictwa (1993-1999) ; na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, złożony za zgodą Rady Wydziału z dnia 23.09.1999, Senat AGH Uchwałą nr 115 z dnia 27.10.1999 zmienia nazwę Zakładu Wiertnictwa na: Zakład Wiertnictwa i Geoinżynierii (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 28.02.2007 Zakład Wiertnictwa i Geoinżynierii przekształca się w: Katedrę Wiertnictwa i Geoinżynierii
 2. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 został utworzony w 1993 Zakład Eksploatacji, Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż (1993-2000) ; na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu złożony za zgodą Rady Wydziału z dnia 27.01.2000, Senat AGH Uchwałą nr 22 z dnia 29.03.2000 przekształca: Zakład Eksploatacji, Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż na Zakład Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych (2000-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.03.2006 Zakład Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych przekształca się w: Zakład Inżynierii Naftowej (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 28.02.2007 Zakład Inżynierii Naftowej przekształca się w: Katedrę Inżynierii Naftowej
 3. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 został utworzony w 1993 Zakład Gazownictwa Ziemnego (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 01.03.2006 Zakład Gazownictwa Ziemnego przekształca się w: Zakład Inżynierii Gazowniczej (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 28.02.2007 Zakład Inżynierii Gazowniczej przekształca się w: Katedrę Inżynierii Gazowniczej
 4. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 został utworzony w 1993 Zakład Naftowej Inżynierii Złożowej (1993-2000) ; na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu złożony za zgodą Rady Wydziału z dnia 27.01.2000, Senat AGH Uchwałą nr 22 z dnia 29.03.2000 przekształca: Zakład Naftowej Inżynierii Złożowej na Zakład Ochrony Środowiska w Gospodarce (2000-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 28.02.2007 Zakład Ochrony Środowiska w Gospodarce przekształca się w: Katedrę Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska
 5. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 utworzono Instytut Wiertniczo-Naftowy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 Instytut Wiertniczo-Naftowy został rozwiązany z dniem 31.12.1992
 6. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 utworzono Instytut Wiertniczo-Naftowy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 Instytut Wiertniczo-Naftowy został rozwiązany z dniem 31.12.1992
 7. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Geologii Naftowej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 Zakład Geologii Naftowej został rozwiązany z dniem 31.12.1992
 8. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Geofizyki Wiertniczej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 Zakład Geologii Naftowej został rozwiązany z dniem 31.12.1992
 9. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Wierceń Głębokich i Naftowych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 Zakład Geologii Naftowej został rozwiązany z dniem 31.12.1992
 10. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych został rozwiązany z dniem 31.12.1992
 11. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Płuczek Wiertniczych i Cementowania
 12. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych
 13. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej
 14. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakład Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa
 15. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19.10.1967 prof. Stanisław Wdowiarz poinformował o złożeniu wniosku w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zakładu Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym
 16. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 utworzono Katedrę Matematyki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967 ; w Składach osobowych AGH funkcjonuje pod nazwą Katedra Matematyki III ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Wiertniczo-Naftowego wchodzi wyłącznie Instytut Wiertniczo-Naftowy


Bibliografia

Książki

 • Duliński W., Siemek J.: Historia Zakładu Gazownictwa Ziemnego. W: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - jubileusz XXXV-lecia, 1967-2002. [Kol. red. wydaw. S. Stryczek, J. Ziaja]. Kraków 2002, s. 49-53
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 43-48
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1991, s. 375-393
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1990, s. 431-452
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1989, s. 411-426
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1988, s. 383-407
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1987, s. 431-450
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1986, s. 401-419
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1985, s. 121-138
 • Instytut Wiertniczo-Naftowy. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 454-457
 • Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [AGH]. Kraków 2017, s. 17-20, 26-30, 39-50, 55-61, 75-76, 87-92, 123-152, 180, 201-211, 223-227, 231-232, 237, 258-259, 261-271, [foto]
 • Katedra Matematyki III. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 454
 • Pracownia Identyfikacji i Programowania Procesów w Górnictwie Otworowym. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 52
 • Pracownia Płuczek Wiertniczych i Cementowania. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 46
 • Pracownia Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 51-52
 • [Skład Osobowy AGH ... 1966/1967]. Kraków 1967, s. 106
 • [Skład Osobowy AGH ... 1967/1968]. Kraków 1968, s. 34-35
 • [Skład Osobowy AGH ... 1968/1969]. Kraków 1969, s. 44-46
 • [Skład Osobowy AGH ... 1969/1970]. Kraków 1970, s. 19
 • [Skład Osobowy AGH ... 1970/1971]. Kraków 1971, s. 45-48
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971/1972]. Kraków 1972, s. 59-62
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 16-17
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 34-37
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 18-19
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 37-41
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 29-33
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 53-56
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 119-123
 • [Skład Osobowy AGH ... 1994]. Kraków 1994, s. 85-88
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - jubileusz XXXV-lecia, 1967-2002. [Kol. red. wydaw. S. Stryczek, J. Ziaja]. Kraków 2002
 • Zakład Eksploatacji Otworowej. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 47
 • Zakład Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 49
 • Zakład Geologii Naftowej. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 41-42
 • Zakład Pomiarów Otworowych i Własności Fizycznych Złóż. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 42-43
 • Zakład Przepływów w Złożach i Termodynamiki. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 48-49
 • Zakład Udostępniania i Ochrony Wód Podziemnych. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 50-51
 • Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 45
 • Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych. W: Jubileusz XXV-lecia : 1967-1992. [Kolegium red. K. Twardowski, K. Roszczynialska, A. Zubrzycki]. Kraków 1992, s. 44

Artykuły

 • Gonet A. [et al.]: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 90-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wiertnictwo, Nafta, Gaz 2009, T. 26, z. 1-2, s. 41-54
 • Jucha S.: Wydział i Instytut Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w XX-leciu 1967-1987. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz 1987, z. 4, s. 219-221

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 26.03.2021