Bogdan Pawłowski

Z Historia AGH
Bogdan Pawłowski
Pawłowski Bogdan.jpg
Nazwisko Pawłowski
Imię / imiona Bogdan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 lipca 1955
Miejsce urodzenia Gniezno


Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, metaloznawstwo i fizyka metali, informatyka w technologii materiałów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-1996, 1996-1999), prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2016-2020)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19931996
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19961999
ProdziekanWydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej20162020

Dr hab. inż., prof. AGH Bogdan Pawłowski (1955-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, metaloznawstwo i fizyka metali, informatyka w technologii materiałów

Nota biograficzna

Urodził się 7 lipca 1955 roku w Gnieźnie.

W 1979 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W 1980 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Odporność na pękanie korozyjne stali konstrukcyjnej do ulepszania cieplnego" uzyskał stopień doktora.

W latach 1993-1996 i 1996-1999 był prodziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W latach 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowek.

Od 1999 roku był członkiem Senatu AGH i członkiem Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Temperatury krytyczne w stalach" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Współtwórca i autor programu komputerowego ProStal (projektowanie nowych gatunków stali), współtwórca i autor oprogramowania sterującego (plus akwizycja danych pomiarowych) maszyny wytrzymałościowej Instron TT oraz dylatometru Sadamel 18A.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Autor około 80 publikacji.

Członek SITPH.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pawlowski-bogdan-004308

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 168
  • Profesor Bogdan Pawłowski. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 172-173, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 271, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 37, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20

Inne

stan na dzień 24.01.2023