Andrzej Franciszek Wichur

Z Historia AGH
Andrzej Franciszek Wichur
Andrzej Wichur.jpg
Nazwisko Wichur
Imię / imiona Andrzej Franciszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 kwietnia 1938
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 18 czerwca 2019
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, geotechnika, budownictwo podziemne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1986-1990)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19861990


Prof. dr hab. inż. Andrzej Franciszek Wichur (1938-2019)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, geotechnika, budownictwo podziemne

Nota biograficzna

Urodził się 28 kwietnia 1938 roku w Krakowie. Zmarł 18 czerwca 2019 roku. Pochowany został na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1956 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. W 1956 roku rozpoczął studia na Wydziale Górniczym AGH, które ukończył w 1962 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera górnictwa.

W 1962 roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Bytomiu. W 1965 roku został służbowo przeniesiony do Zakładu Badań i Doświadczeń Budownictwa Węglowego w Katowicach, a następnie w wyniku reorganizacji, od 1966 roku w Zakładzie Badań i Doświadczeń Budownictwa Górniczego. Od 1 lipca 1974 roku pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Górniczego "Budokop" w Mysłowicach.

W 1971 roku, na Wydziale Górniczym AGH, na podstawie pracy "Zastosowanie metod probabilistycznych do analizy zjawisk ciśnienia górotworu na obudowę szybów" uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1977 roku został doktorem habilitowanym. W marcu 1978 roku został mianowany docentem w OBP BG "Budokop".

Od 1979 roku pracował w w Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo pracował w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego, a następnie Katedrze Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

W 1989 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1995 roku był profesorem zwyczajnym AGH. Od 1 listopada 1995 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń a następnie w Katedrze Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

W latach 1986-1990 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

W latach 1997-2002 był redaktorem naczelnym Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH. Od 1995 roku był redaktorem działu w czasopiśmie "Budownictwo Górnicze i Tunelowe", w latach 2003-2004 był członkiem Rady Programowej czasopism "Inżynieria Bezwykopowa - Trenchless Engineering" w latach 2004-2012 "Geoinżynieria i Tunelowanie - Geoengineering and Tunneling" a od 2005 roku "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne".

Od stycznia 2009 roku na emeryturze.

Był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie specjalności: budownictwa kopalń głębinowych, i odkrywkowych oraz głębienie sposobem górniczym i wiertniczym.

Posiadał Certyfikat Indywidualny Polskiego Komitetu Geotechniki.

Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał, Komitetu Górnictwa PAN - Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego, wiceprzewodniczący Podkomitetu Budownictwa Podziemnego. W latach 1994-2006 przewodniczył Radzie Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Górniczego "Budokop" w Mysłowicach. W latach 1998-2001 był członkiem Komisji ds. Obudowy Wyrobisk Korytarzowych w Podziemnych Zakładach Górniczych powołanej przez prezesa WUC.

Autor i współautor wielu opinii naukowych i rozwiązań technicznych w budownictwie podziemnym górniczym i niegórniczym.

Autor około 200 publikacji oraz ponad 230 niepublikowanych prac badawczych, 4 patentów.

Promotor 5 doktoratów, recenzent kilkunastu przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Nagroda Zespołowa II stopnia Ministra Górnictwa i Energetyki, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka "Sto lat górniczych organizacji technicznych", Odznaka Zasłużonego Działacza SITG.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wichur-andrzej-003552

Źródła do biogramu

Książki

  • Krawczyk M.: Meandry działalności wydawniczej AGH 1919-2016. Kraków 2017, S. 142-148, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 29
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 37
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 392, [foto]
  • Złota księga nauk technicznych 2011. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2011, s. 439-440

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 147 (26 VI 2019), s. A10 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2019, nr 147 (26 VI 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 6 [nekr.]