Maria Bernadetta Sass-Gustkiewicz

Z Historia AGH
Maria Bernadetta Sass-Gustkiewicz
Maria Sass-Gustkiewicz.jpg
Nazwisko Sass-Gustkiewicz
Imię / imiona Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 grudnia 1938
Miejsce urodzenia Grudziądz
Data śmierci 31 marca 2024
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia złóż, paleokrasologia, ochrona środowiska, górnictwo i geologia inżynierska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1993-1996)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19931996

Prof. dr hab. inż. Maria Bernadetta Sass-Gustkiewicz (1938-2024)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia złóż, paleokrasologia, ochrona środowiska, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodziła się 9 grudnia 1938 roku w Grudziądzu. Zmarła 31 marca 2024 roku. Pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1962 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1962 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geologii Złóż Rud Katedry Złóż Rud Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Wykształcenie złoża rud cynku i ołowiu w Olkuszu w świetle obserwacji kopalnianych", napisanej pod kierunkiem profesora Mariana Banasia, uzyskała stopień doktora.

W 1986 roku na podstawie rozprawy "Górnośląskie złoża rud Zn-Pb w świetle migracji roztworów mineralizujących" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W latach 1993-1996 była prodziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W 2000 roku otrzymała tytuł profesora.

Autorka około 100 publikacji.

Promotorka 5 prac doktorskich.

Odbyła ponad 30 krótkoterminowych staży naukowych, 9 pobytów za granicą (wykłady zamawiane): USA, Kanada, Heidelberg, Paryż.

Jej działalność naukowa koncentrowała się na następujących problemach: geneza złóż rud typu Zn-Pb typu Mississippi Valley (MVT), złożotwórcza rola krasu hydrotermalnego i wykazanie równoczesności rozwoju form krasowych, w których występują złoża, z mineralizacją kruszcową; rozwój górnośląskich złóż rud ZN-Pb w świetle migracji roztworów mineralizujących, rekonstrukcja ewolucji paleosystemu krasowego na tle budowy geologicznej regionu oraz sukcesji mineralnej w złożach górnośląskich, wyjaśnienie zjawiska tworzenia się metasomatyczncyh rytmicznie warstwowanych rud w nawiązaniu procesów dyfuzji, udowodnienie równoczesności klastycznej i chemicznej sedymentacji wewnętrznej w formach krasowych i jej roli w formowaniu osadowych złóż rud, wykazanie związku genetycznego i humusowej natury substancji organicznej współwystępującej z siarczkami Zn-Pb, opisowy i genetyczny model górnośląskich złóż rud Zn-Pb w zastosowaniu do strategii poszukiwań złóż rud, zjawiska krasowe jako zagrożenia górniczo-ekologiczne w górnośląskim obszarze eksploatacji rud cynku i ołowiu, wpływ 800-letniej eksploatacji górnośląskich rud Zn-Pb na stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi.

Członek Academia Scientiarum et Artium Europea, The New York Academy of Sciences, Union Internationale de Speleologie, Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA), Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Komisji Nauk Geologicznych PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Geologicznego im. L. Zejsznera, Medal Jubileuszowy 70-lecia AGH, Złota Odznaka „Za zasługi dla woj. katowickiego”, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Dyrektor Górniczy I stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sass-gustkiewicz-maria-002227

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 79
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 313-314, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S-Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 45, [foto]

Inne