Wojciech Libura

Z Historia AGH
Wojciech Libura
Libura Wojciech.jpg
Nazwisko Libura
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 23 kwietnia 1946
Miejsce urodzenia Nagorzany


Dyscyplina/specjalności metalurgia, przeróbka plastyczna metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżlaznych (2002-2005)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19961999
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19992002
DziekanWydział Metali Nieżelaznych20022005

Prof. dr hab. inż. Wojciech Libura (1946-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, przeróbka plastyczna metali

Nota biograficzna

Urodził się 23 kwietnia 1946 roku w Nagorzanach.

W 1972 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Podstaw Przeróbki Plastycznej Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Analiza procesu wyciskania w warunkach kontrolowanej geometrii strefy odkształcenia" uzyskał doktorat.

W 1995 roku na podstawie rozprawy "Analiza pola odkształceń i struktury materiału podczas wyciskania stopów aluminium" uzyskał habilitacje.

W latach 1996-1999 i 1999-2002 prodziekan, a w latach 2002-2005 dziekan WMN.

W 1998 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 2016-2017 był kierownikiem Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych.

Autor ponad 100 publikacji i 10 patentów.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/libura-wojciech-002928

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 201
  • [Skład Osobowy AGH … 1976]. Kraków 1976, s. 149
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 199-200, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15, 17, 18, 46, 51, 61, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5, 18, 21, 30,

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 23, [foto]

Inne

stan na dzień 03.02.2023