Stanisław Franciszek Jucha

Z Historia AGH
Stanisław Franciszek Jucha
Stanislaw Jucha.jpg
Nazwisko Jucha
Imię / imiona Stanisław Franciszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 25 września 1930
Miejsce urodzenia Odrzykoń
Data śmierci 4 marca 2003
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa, geologia naftowa, kartografia geologiczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1984–1987)
Wydział Wydział Wiertniczo-Naftowy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19781981
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19811984
DziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19841987

Prof. dr inż. Stanisław Franciszek Jucha (1930–2003)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja otworowa, geologia naftowa, kartografia geologiczna

Nota biograficzna

Urodził się 25 września 1930 roku w Odrzykoniu koło Krosna. Zmarł 4 marca 2003 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent AGH 1953, dr nauk technicznych 1963, prof. nadzw. 1983, profesor zwyczajny 1991.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w 1953 roku podjął pracę w AGH na stanowisku asystenta. Po obronie pracy doktorskiej (1963) został adiunktem, w roku 1983 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1991 został profesorem zwyczajnym. W latach 1969–1974 zastępca dyrektora, a w latach 1984–1987 dyrektor Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH. Kierownik Zakładu Geologii Naftowej na tym wydziale w latach 1981–1992. Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego w latach 1978–1984, a w latach 1984–1987 dziekan tego Wydziału. Odbył staże zagraniczne w Moskwie, Krasnodarze, Lwowie, Kijowie (1965–1965), Bukareszcie (1970) i Niemczech (1980).

Działalność naukowo-badawcza: badania serii menilitowo-krośnieńskiej w polskich, ukraińskich, morawskich i rumuńskich Karpatach fliszowych; stworzenie oryginalnej koncepcji polskiej metody cyfrowej kartografii naftowej dla basenów naftowych Polski o charakterze licencyjnym i normatywnym, w nawiązaniu do budowy kontynentów, sedymentologii, analizy miąższościowej i facjalnej, właściwości skał i płynów złożowych, warunków migracji i akumulacji węglowodorów, przepływów płynów w ośrodku porowatym, geologii podstawowej, analizy strukturalnej starych platform i geosynklin.

Autor ponad 250 publikacji, 8 książek, 7 patentów i ponad 300 ekspertyz. Promotor 9 prac doktorskich.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitetu Nauk Geologicznych PAN (1969–), Komitetu Narodowego Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej (1974–1987), Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN (1982–), Naftowo-Gazowej Akademii Ukrainy (UNGA, 1996). Doktor honoris causa Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy (NAHMU) w Dniepropietrowsku 1996.

Zaangażowany w działalność społeczną. Był m.in. członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Stowarzyszenia Odrzykoniaków.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (wielokrotnie), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (wielokrotnie), Nagroda Rektora AGH (wielokrotnie), złote i srebrne odznaki SITPNiG i NOT, Honorowe Odznaki m. Krakowa oraz Województw Krakowskiego, Krośnieńskiego, Rzeszowskiego, Przemyskiego, Pilskiego, Zielonogórskiego, honorowe obywatelstwo Krosna, inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jucha-stanislaw-franciszek-003249

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 290, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 87-88, [foto]
  • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 33, 199, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 134
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 210-211, [foto]

Artykuły

  • Gonet A., Rychlicki S., Siemek J.: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 90-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Wyd. AGH] 2009, T. 26, z. 1-2, s. 41-54
  • Zawisza L.: Profesor Stanisław F. Jucha : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 124, s. 16, [foto]