Tadeusz Stefan Orzechowski

Z Historia AGH
Tadeusz Stefan Orzechowski
Tadeusz Orzechowski.jpg
Nazwisko Orzechowski
Imię / imiona Tadeusz Stefan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 19 października 1946
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 19 grudnia 2017
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności automatyka napędów synchronicznych
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (2002–2005)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19961998
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19981999
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19992002
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki20022005

Dr hab. inż., prof. AGH Tadeusz Stefan Orzechowski (1946–2017)

Dyscyplina/specjalności: automatyka napędów synchronicznych

Nota biograficzna

Urodził się 19 października 1946 roku w Krakowie. Zmarł 19 grudnia 2017 roku w Krakowie i tam też na Cmentarzu Rakowickim.

W 1970 roku ukończył studia w AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Automatyki Napędu Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W 1977 roku uzyskał doktorat, a w 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH.

W latach 1996-1998 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w latach 1998-1999 i 1999-2002 prodziekanem, a następnie w latach 2002-2005 dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

Przez wiele lat był członkiem Senatu AGH oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Autor licznych publikacji i patentów związanych z zagadnieniami automatyki napędów synchronicznych oraz napędów zwijarek drutu, a także problematyką kompensacji mocy biernej w sieciach rozdzielczych.

Był członkiem wielu organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń. Był przewodniczącym Rady Oddziałowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w AGH na WEAIiIB.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, wiele Nagród Rektora AGH, Medal pamiątkowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/orzechowski-tadeusz-001146

Źródła do biogramu

Książki

 • Profesor Kazimierz Bisztyga : (1922-2010) : wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków, autorytet w dziedzinie napędów elektrycznych i działacz stowarzyszeniowy. Red. J. Strzałka. Kraków 2022, s. 184-186, [foto]
 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 173-179, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 2. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2019, s. 104-106, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału 1952-1997. Kraków 1999, s. 85, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 86, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń. Gliwice 2004, s. 261, [foto]

Artykuły

 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]
 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Dziennik Polski 2017, nr 297 (22 XII 2017), s. A18-19 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2017, nr 299 (27 XII 2017), s. A12 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2017, nr 297 (10 X 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 18 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2017, nr 297 (22 X 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 18 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2017, nr 300 (28 X 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 6 [nekr.]
 • Orzechowski T.: Pożegnanie z Senatem AGH : niewygłoszone wystąpienie prof. AGH, dr hab. inż. T. Orzechowskiego na posiedzeniu Senatu w dniu 4 lipca 2012 roku. Biuletyn AGH 2012, nr 56-57, s. 17, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, 23, [foto]

Inne