Stanisław Franciszek Szafran

Z Historia AGH
Stanisław Franciszek Szafran
Stanisław Szafran.jpg
Nazwisko Szafran
Imię / imiona Stanisław Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 5 kwietnia 1941
Miejsce urodzenia Odrzykoń


Dyscyplina/specjalności geologia naftowa, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19961999
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19992002

Dr inż. Stanisław Franciszek Szafran (1941-)

Dyscyplina/specjalności: geologia naftowa, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 5 kwietnia 1941 roku w Odrzykoniu.

W 1964 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu Katedry Złóż Ropy i Gazu Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Gazonośność wschodniej części Przedgórza Karpat na tle rozwoju facjalnego utworów miocenu autochtonicznego" napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Wdowiarza w Zakładzie Geologii Naftowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

W latach 1978-1995 był kierownikiem naukowo-dydaktycznym Punktu Konsultacyjnego AGH w Krośnie.

W latach 1996-1999 i 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Autor ponad 80 publikacji, w tym 3 książek.

Organizator konferencji, zjazdów i kongresów naukowo-technicznych krajowych i międzynarodowych. Czynny uczestnik wielu konferencji kongresów i zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych.

Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Society of Petroleum Engineers, European Association of Geoscientist & Engineers, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Rzeczoznawca SITPNiG i weryfikator Zespołu Rzeczoznawców.

W latach 1996-2000 redaktor działu Geologia i Geofizyka w czasopiśmie "Wiadomości Naftowe i Gazownicze", a od 2000 roku zastępca redaktora naczelnego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa NOT, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG, Złota Odznaka Honorowa SITPNiG, Srebrna Odznaka Honorowa SITPNiG, Honorowy Członek SITPNiG, Honorowy Członek SMZK, Odznaczenie "Zasłużonemu dla Polskiej Geologii", Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa", Honorowy Obywatel Krosna, Złota Odznaka ZNP, Nagroda imienia Henryka Świdzińskiego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szafran-stanislaw-003252

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 310, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 202
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 78
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 349-350, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Nagroda naukowa imienia Henryka Świdzińskiego za rok 1981. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1982, Vol. 52, nr 1/4, s. 379-380


stan na dzień 10.06.2021