Jadwiga Kłosińska

Z Historia AGH
Jadwiga Kłosińska
Nazwisko Kłosińska
Imię / imiona Jadwiga
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 5 lutego 1922
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1 września 2008
Dyscyplina/specjalności chemia analityczna, fizykochemia węgla kamiennego
Pełnione funkcje Prodziekan ds. Studenckich (1981)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19811981

Dr Jadwiga Kłosińska (1922–2008)

Dyscyplina/specjalności: fizykochemia węgla kamiennego, utlenianie i samozapalność węgli kamiennych, chemia analityczna

Nota biograficzna

Urodziła się 5 lutego 1922 roku w Krakowie. Zmarła 1 września 2008 roku i została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwentka chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1949).

Od 1960 roku pracownik Katedry i Zakładu Chemii Górniczej na Wydziale Górniczym.

W 1963 roku na podstawie pracy "Badania nad procesem niskotemperaturowego utleniania węgli kamiennych i możliwością jego zahamowania w zjawisku samozapalności", której promotorem był profesor Mieczysław Lasoń, uzyskała stopień doktora.

Przeszła na emeryturę w 1982 roku. Pracowała na pół etatu do 1987 roku.

Pełniła obowiązki Prodziekana ds. studenckich Wydziału Górniczego w 1981 roku.

Autorka 22 publikacji, w tym 2 książek.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Zespołowa Ministra (I stopnia).

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999 [AGH]. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 6, 7
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 155

Artykuły

  • Dziennik Polski 2008, nr 208 (05 IX 2008), s. 17 [nekr.]