Władysław Antoni Rutkowski

Z Historia AGH
Władysław Antoni Rutkowski
Wladyslaw Rutkowski.jpg
Nazwisko Rutkowski
Imię / imiona Władysław Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 7 czerwca 1920
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 18 maja 2001
Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałów, metalurgia proszków, metaloznawstwo
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1967–1968)
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta, Państwowa Nagroda III stopnia
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19671968


Prof. zw. dr inż. Władysław Antoni Rutkowski (1920–2001)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałów, metalurgia proszków, metaloznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 7 czerwca 1920 roku w Krakowie. Zmarł 18 maja 2001 roku.

Ukończył studia na Akademii Górniczej (1947); docent (1955), doktor (1958), profesor nadzwyczajny (1965), profesor zwyczajny (1972).

Przebieg pracy zawodowej: IMŻ w Gliwicach: kierownik Zakładu Metalurgii Proszków 1947–1952; IMNież: zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych 1952–1960, docent 1955–1965; AGH: docent 1960–1965, kierownik Zakładu Metalurgii Proszków na Wydziale Metalurgicznym 1960–1968, profesor nadzwyczajny 1965–1968, prodziekan 1967–1968; IBJ Świerk: kierownik Zakładu Materiałów Reaktorowych 1968–1975; OBR Tekoma Anin: kierownik Zakładu Metalurgii Proszków 1975–1980; PW: profesor zwyczajny 1977–1980; organizator i kierownik Zakładów Metali Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie.

Badania: zjawiska i procesy w czasie prasowania i spiekania, wpływ dodatków na strukturę i własności spieków, opracowanie półlogarytmicznego równania prasowania (wpływ domieszek na procesy rekrystalizacji, wpływ zawartości tlenu w proszkach na proces spiekania).

Opublikował ponad 200 prac naukowych i naukowo-badawczych ogłoszonych w kraju i za granicą, 11 książek, skrypty i broszury. Autor kilkunastu patentów. Promotor 28 prac doktorskich.

Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. Międzynarodowego Instytutu Spiekania w Belgradzie (członek honorowy 1979–), Planese Gesellschaft für Pulvermetallurgie, Reutte, Austria 1965–, Institute for Metals, Londyn, Soc. de la Metallurgie, Paryż. Członek wielu komisji PAN m.in. Komisji Metalurgii, Oddział w Krakowie i w Warszawie.

Działalność pozanaukowa: udział w wojnie obronnej 1939 roku w ramach 6 PAL; organizator Zakładu Metalurgii Proszków w Instytucie Metali Żelaznych w Gliwicach, w AGH w Krakowie, w IBJ w Świerku, w Politechnice Warszawskiej, w OBR Tekomie w Aninie; wiceprezes Koła nr 3 ZBOWID, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w ZNP w Świerku, K.O. w Instytucie Hutn. w Gliwicach.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta, Państwowa Nagroda III stopnia - zespołowa, Państwowa Nagroda Rady ds. Wykorzystania Energii Jądrowej (trzykrotnie), Medal Srebrny Virtuti Militari, Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnika ds. Energetyki Jądrowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 157
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 831
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 1126
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 617
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 306
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 717-718, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 286

Artykuły

  • Gorczyca S.: Omówienie dorobku Wydziału zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 67-76