Kazimierz Jan Świątkowski

Z Historia AGH
Kazimierz Jan Świątkowski
Kazimierz Swiatkowski.jpg
Nazwisko Świątkowski
Imię / imiona Kazimierz Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 lipca 1940
Miejsce urodzenia Lwów


Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa, mechanika, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali, nauki techniczne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1987-1990)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19871990


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jan Świątkowski (1940-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, mechanika, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali, nauki techniczne

Nota biograficzna

Urodził się 8 lipca 1940 roku we Lwowie.

W 1963 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

W 1963 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W latach 1965-1968 był sekretarzem Zespołu ds. Doskonalenia Hutniczej Przeróbki Plastycznej Metali Komitetu Nauki i Techniki.

W 1970 roku na podstawie pracy "Struktura i własności mechaniczne metali o sieci A1, odkształconych z różnymi prędkościami", napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Wantuchowskiego, uzyskał stopień doktora.

W 1978 roku na podstawie rozprawy "Kompleksowa analiza zjawisk występujących w procesie bębnowego ciągnienia rur pod kątem jego optymalizacji" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1978 roku był kierownikiem Studium Podyplomowego z Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych.

W latach 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.

W 1989 roku został profesorem AGH.

W 1995 roku zorganizował i został kierownikiem Technology Transfer Centre na Wydziale Metali Nieżelaznych.

W 1997 otrzymał tytuł profesora.

Visiting professor: Avtomobilnyj Inst. w Moskwie 1980, Federal University of Technology, Yola, Nigeria 1983-1984, The University of Leeds, Wielka Brytania 1988-1989, Dalian Railway Inst. Shandong Polytechnic University, Jinan, University of Technology, Harbin Inst. of Technology, Chiny 1991, Technical University of Denmark, Lyngby, Dania 1993, The University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania 1995.

Autor około 130 publikacji, kilku patentów, około 100 prac naukowo-badawczych.

Promotor prac doktorskich. Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Na terenie AGH działał społecznie w Związkach Zawodowych oraz w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH), członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej AGH, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Metali Nieżelaznych, konsultant ds. przeróbki plastycznej krajowych zakładów przemysłowych.

Rzeczoznawca SITPH z zakresu przeróbki plastycznej metali.

Członek wielu komitetów, stowarzyszeń polskich i zagranicznych m.in. SITPH, International Institute for Industrial Technology Transfer, Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Metalurgii PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda Zjednoczenia "Petrochemia", Złota Odznaka "Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Srebrna i Złota Odznaka Honorowa SITPH, Złota Odznaka "Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego", wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/swiatkowski-kazimierz-002939

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 198
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 102
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 78
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 366, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S-Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 436, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 5, 6, 13, 17, 20, 26

stan na dzień 26.01.2023