Maria Wiesława Richert

Z Historia AGH
Maria Wiesława Richert
Maria Richert.jpg
Nazwisko Richert
Imię / imiona Maria Wiesława
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 sierpnia 1950
Miejsce urodzenia Cieszyn


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, nanomateriały i nanotechnologie, stopy aluminium, biomateriały
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2012-2016, 2016–2017)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19961999
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19992002
DziekanWydział Metali Nieżelaznych20122016
DziekanWydział Metali Nieżelaznych20162017

Prof. dr hab. inż. Maria Wiesława Richert (1950-)

Dyscyplina/specjalności:inżynieria materiałowa, nanomateriały i nanotechnologie, stopy aluminium, biomateriały

Nota biograficzna

Urodziła się 5 sierpnia 1950 roku w Cieszynie.

W październiku 1974 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH uzyskała dyplom magistra inżyniera w zakresie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej.

W 1975 roku rozpoczęła pracę Instytucie Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH. W 1982 roku na podstawie pracy "Strukturalne i mechaniczne skutki kumulacji odkształceń w aluminium" napisanej pod kierownictwem prof. Andrzeja Korbela w Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa uzyskała doktorat. W 1993 roku otrzymała stanowisko adiunkta. W 1995 roku została doktorem habilitowanym w zakresie Inżynierii Materiałowej.

W latach 1996-1999 i 1999-2002 była prodziekanem i w latach 2012-2016 i 2016-2017 dziekanem WMN.

W 1999 roku otrzymania stanowiska profesora nadzwyczajnego AGH. W 2007 roku otrzymania tytuł profesora.

W latach 1999-2007 była kierownikiem Katedry Materiałoznawstwa Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu.

Na konferencjach międzynarodowych i krajowych wygłosiła ponad 30 referatów oraz uczestniczyła w wielu konferencjach.

Brała udział w wielu projektach badawczych. Wykonuje ekspertyzy i prace dla przemysłu.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Sekcji Mikroskopii Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Sekcji "Nonomateriały" Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Rady Naukowej czasopisma "Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały".

Autorka ponad 200 publikacji, w tym kilku książek oraz patentów.

Promotor prac około 10 doktorskich i około 60 magisterskich i inżynierskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota i Srebrna Odznaka SIPTH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/richert-maria-002949

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 299-300, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]

Inne

stan na dzień 25.01.2023