Jadwiga Anna Jarzyna

Z Historia AGH
Jadwiga Anna Jarzyna
Jarzyna Jadwiga cd kol.jpg
Nazwisko Jarzyna
Imię / imiona Jadwiga Anna
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 marca 1949
Miejsce urodzenia Łańcut


Dyscyplina/specjalności nauki o Ziemi, geofizyka, geofizyka stosowana, geofizyka otworowa, petrofizyka, profilowania akustyczne, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej, systemy komputerowe w geofizyce otworowej, ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał, magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1990-1992) i Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1992-1993)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19901992
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19921993

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Anna Jarzyna (1949-)

Dyscyplina/specjalności: dziedzina nauk o Ziemi, dyscyplina geofizyka, specjalności - geofizyka stosowana, geofizyka otworowa, petrofizyka, profilowania akustyczne, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej, systemy komputerowe w geofizyce otworowej, ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał, magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał

Nota biograficzna

Urodziła się 22 marca 1949 roku w Łańcucie.

W 1972 roku ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej (specjalność: geofizyka poszukiwawcza). Na piątym roku studiów podjęła pracę w Instytucie Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej (IGSiGN) w ówczesnym Zakładzie Geofizyki Wiertniczej na stanowisku technika. Po studiach pracowała nadal w IGSiGN na stanowisku inżyniera stażysty, następnie inżyniera i asystenta naukowo-badawczego.

W okresie od października 1975 roku do kwietnia 1976 roku odbyła staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Geologiczno-Poszukiwawczym.

Stopień doktora uzyskała w AGH w 1977 roku. W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej AGH w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej i Petrofizyki. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1990 roku. Od 1997 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2005 roku uzyskała tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka. Odtąd zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 1990-1992 była prodziekanem [[Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy|Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, a w latach 1992-1993 prodziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 1996-2011 była kierowniczką Katedry Geofizyki WGGiOŚ (wcześniej Zakład Geofizyki).

Członkini Senatu (dwie kadencje).

Od 1984 roku członkini SITPNiG NOT, od 1994 roku rzeczoznawca. Członkini Society of Petrophysicists and Well Log Analysts (SPWLA) od 1995 roku, członkini European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) od 1997 roku. Od 1999 roku członkini z wyboru Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2016-2020 – Wiceprzewodnicząca, od 2002 roku członkini Oddziału Krakowskiego Komisji Nauk Geologicznych PAN. W latach 2003–2011 członkini Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, od 2004 roku członkini Komitetu Redakcyjnego "Acta Geophysica Polonica", obecnie Acta Geophysica. Redaktor pomocniczy w kwartalniku AGH „Geology Geophysics & Environment". Członkini Towarzystwa Geosynoptyków "GEOS".

Wykłada geofizykę otworową i petrofizykę w AGH oraz na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1980-1988 prowadziła wykłady i ćwiczenia z geofizyki poszukiwawczej dla studentów geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje wymianą studentów geofizyki stosowanej i geologii naftowej w ramach projektów Sokrates, Erasmus, Erasmus Plus w Norwegii, na Węgrzech i Francji, Erasmus+ Kraje Partnerskie (Wietnam).

Autorka i współautorka ponad 200 publikacji, w tym podręcznika z zakresu geofizyki otworowej oraz licznych monografii. Autorka ponad 70 niepublikowanych opracowań na zamówienie podmiotów przemysłowych.

Promotor ponad 140 magistrów inżynierów i ponad 30 inżynierów. Promotor w 8. przewodach doktorskich. Recenzentka prac doktorskich (m.in. na Węgrzech i w Norwegii), recenzentka w przewodach habilitacyjnych (m.in. w Austrii) oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne (2002), Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza (2003), Srebrna Odznaka NOT, Zasłużona dla Polskiej Geologii (1999), Zasłużona dla Geofizyki Toruń (2007). Odznaczona Medalem Wietnamskiej Akademii Nauk (2012). Odznaczona Medalem im. Karola Bohdanowicza za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w dziedzinie geofizyki oraz pracy na rzecz Towarzystwa Geosynoptyków "GEOS" (2015). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu (2016). Laureatka kilkunastu nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jarzyna-jadwiga-002057

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 129, [foto]

Artykuły

  • Bała M.: Nominacja profesorska - Jadwiga Anna Jarzyna. Przegląd Geologiczny 2006, vol. 54, nr 3, s. 194-195, [foto]
  • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources2016, vol. 17, s. 128-137, [foto]
  • Profesor Jadwiga Jarzyna odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu. Biuletyn AGH 2016, nr 104-105, s. 15, [foto]
  • Profesor Jadwiga Jarzyna odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu. Vivat Akademia : AGH 2017, nr 16, s. 13, [foto]

Inne

stan na dzień 4.03.2024