Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 500 stron przy użyciu tej właściwości.
W
C
J
S
M
C
N
W
M
R
1984  +
K
W
1984  +
M
1984  +
D
B
1984  +
M
P
B
D
L
K
N
S
1984  +
F
1984  +
M
Z
H
W
C
1986  +
S
Z
G
1987  +
Ś
C
H
S
B
C
M
S
Ł
J
P
A
F
R
1987  +
C
1987  +
B
W
1987  +
S
T
D
R
M
P
K
D
S
G
1987  +
K
G
C
F
T
1988  +
N
1988  +
Ł
N
1989  +
S
Z
J
L
G
1990  +
C
Ż
P
M
N
B
S
K
P
G
1990  +
H
T
G
R
M
R
M
Ś
W
P
K
B
L
N
Z
G
1990  +
J
K
1990  +
B
J
L
B
W
P
Ż
K
Ł
W
A
O
S
K
G
1992  +
W
M
B
Ś
K
B
G
1992  +
1992  +
S
J
L
W
S
P
M
1993  +
G
1993  +
K
C
Z
D
S
P
F
M
T
Ł
B
K
L
C
H
Z
J
S
Ł
R
M
L
K
P
M
S
B
G
1993  +
K
J
K
C
M
G
W
G
1995  +
Z
K
R
K
C
M
C
S
M
R
G
1996  +
K
Z
M
G
R
M
T
M
T
Ł
L
1996  +
H
K
B
C
H
L
Z
C
S
K
M
B
L
W
1996  +
B
S
P
R
K
P
D
B
H
M
G
O
K
T
K
1996  +
1996  +
C
W
B
S
W
M
K
W
O
T
M
C
S
P
O
D
A
S
J
R
K
D
B
K
M
T
P
M
K
M
T
Ł
L
1999  +
H
P
K
B
L
S
Z
C
M
Ł
K
W
R
B
K
S
W
1999  +
K
B
A
1999  +
S
P
R
K
B
W
C
B
G
H
G
K
O
K
1999  +
S
K
W
H
S
2001  +
W
J
M
T
R
K
B
H
K
M
S
2002  +
T
M
K
T
L
2002  +
K
G
2002  +
L
S
2002  +
M
S
C
Ł
K
W
R
B
C
2002  +
2002  +
K
S
K
M
B
S
F
K
W
S
C
Ł
M
2002  +
R
G
K
O
P
2002  +
K
2002  +
D
2002  +
T
Z
K
M
D
W
G
W
O
M
S
W
J
A
K
T
K
R
T
K
H
P
M
2005  +
S
2005  +
K
A
T
S
L
2005  +
C
G
2005  +
F
S
M
R
B
C
2005  +
2005  +
S
K
M
D
B
S
F
K
Ł
P
S
C
Ł
G
R
K
2005  +
Z
N
C
K
C
A
W
S
K
T
G
2008  +
S
K
M
2008  +
K
T
S
L
T
F
S
K
C
2008  +
W
C
2008  +
2008  +
M
G
B
K
C
Ł
N
W
P
M
2008  +
C
Z
K
W
C
T
G
M
C
W
N
S
G
2012  +
T
S
K
P
S
2012  +
K
S
L
2012  +
P
T
B