Witold Machowski

Z Historia AGH
Witold Machowski
Witold Machowski.jpg
Nazwisko Machowski
Imię / imiona Witold
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 24 stycznia 1963
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, fizyka, układy i systemy elektroniczne, projektowanie układów scalonych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1999-2002, 2002-2005)
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19992002
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki20022005

Dr hab. inż., prof. AGH Witold Machowski (1963-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, fizyka, układy i systemy elektroniczne, projektowanie układów scalonych

Nota biograficzna

Urodził się 24 stycznia 1963 roku w Krakowie.

W 1981 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

W 1986 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, uzyskując dyplom magistra inżyniera elektronika.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów został asystentem stażystą w Zakładzie Fizyki Fazy Skondensowanej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 1987 roku odbył służbę wojskową.

Odbył studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 1993 roku na podstawie pracy "Ustalenie i monitorowanie warunków pracy komór proporcjonalnych w kalorymetrze uzupełniającym detektora ZEUS", napisanej pod kierunkiem profesora Kazimierza Jelenia na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej, uzyskał stopień doktora.

W latach 1999-2002 i 2002-2005 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Niskonapięciowe układy analogowe bazujące na inwerterach CMOS w scalonych systemach VLSI", przygotowanej na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jest zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/machowski-witold-001217

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 211
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 156, 217, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

stan na dzień 15.02.2023