Adam Piotr Kruk

Z Historia AGH
Adam Piotr Kruk
Adam Kruk.jpg
Nazwisko Kruk
Imię / imiona Adam Piotr
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 29 czerwca 1959
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, mikroskopia elektronowa, hutnictwo, defektoskopia ultradźwiękowa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (2002-2005)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej20022005
KierownikMiędzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej20172020

Dr hab. inż., prof. AGH Adam Piotr Kruk (1959-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, mikroskopia elektronowa, hutnictwo, defektoskopia ultradźwiękowa

Nota biograficzna

Urodził się 29 czerwca 1959 roku w Krakowie.

W 1984 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH. Następnie rozpoczął studia doktoranckie.

W 1991 roku rozpoczął pracę w Wydziale Metalurgicznym AGH.

W 1992 roku na podstawie pracy "Azotowa relaksacja Snoek'a w stalach niskowęglowych z manganem", której promotorem był profesor Jan Pietrzyk, uzyskał stopień doktora.

Od 1993 roku był asystentem w Zakładzie Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Tomografia elektronowa i jej zastosowanie w obrazowaniu i metrologii mikrostruktury materiałów" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2002-2005 był prodziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W latach 2017-2020 kierownikiem Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej AGH. W latach 1917-2021 był kierownikiem Międzywydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej. Obecnie jest kierownikiem Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej.

Jest też zastępcą kierownika Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Autor około 230 publikacji.

Promotor prac doktorskich.

Organizator IX Konferencji Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii i European Microscopy Society.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda I stopnia im. Prof. Śmiałowskiego przyznawana przez Fundację im. T. Kościuszki w USA za obronioną z wyróżnieniem pracę doktorska, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kruk-adam-002807

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 23, 354
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 178, [foto]

Inne

stan na dzień 6.03.2024