Ireneusz Soliński

Z Historia AGH
Ireneusz Soliński
Ireneusz Soliński.jpg
Nazwisko Soliński
Imię / imiona Ireneusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 czerwca 1950
Miejsce urodzenia Dukla


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa i energetyki, ekonomia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, energia odnawialna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2002-2005, 2005-2007)
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20022005
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20052007

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński (1950-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa i energetyki, ekonomia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, energia odnawialna

Nota biograficzna

Urodził się 9 czerwca 1950 roku w Dukli.

W 1974 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Metoda oceny efektywności procesu budowy górniczego zespołu produkcyjnego w warunkach Lubelskiego Zagłębia Węglowego", obronionej w AGH, uzyskał stopień doktora.

W latach 1988–1999 pracował w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Metoda wyznaczania kosztów przyrostu pozyskania nośników energii w aspekcie zapotrzebowania gospodarki", obronionej na Wydziale Górniczym AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1996 roku rozpoczął pracę na Wydziale Górniczym AGH.

W latach 2002-2005, 2005-2007 był prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Twórca Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej i Słonecznej w AGH.

Inicjator powołania Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii – przewodniczący Zespołu Sterującego.

W 2004 roku otrzymał tytuł profesora.

Profesor w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Był wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Autor około 140 publikacji.

Promotor 7 prac doktorskich.

Członek SITG.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/solinski-ireneusz-003214

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 157
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019.Kraków 2019, s. 112, 126, 141, 143, 145, 147, 151, 201
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 332

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

Inne


stan na dzień 16.02.2022