Andrzej Adam Tytko

Z Historia AGH
Andrzej Adam Tytko
Andrzej Tytko1.jpg
Nazwisko Tytko
Imię / imiona Andrzej Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 sierpnia 1952
Miejsce urodzenia Skalbmierz


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, urządzenia i systemy transportowe, transport linowy, diagnostyka techniczna, systemy bezpieczeństwa, modelowanie komputerowe procesów
Pełnione funkcje Prorektor ds. Kształcenia AGH (2012-2016)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20022005
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20052008
Prorektor ds. KształceniaAGH20122016

Prof. dr hab. inż. Andrzej Adam Tytko (1952–)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, urządzenia i systemy transportowe, transport linowy, diagnostyka techniczna, systemy bezpieczeństwa, modelowanie komputerowe procesów

Nota biograficzna

Urodził się 20 sierpnia 1952 roku w Skalbmierzu.

W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej. Doktorat obronił w 1986 roku w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki WMGiH, w 1999 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przeszedł procedurę habilitacyjną. W 2012 roku otrzymał nominację profesorską.

Pracę w AGH rozpoczął w 1976 roku kolejno na stanowiskach: inżyniera, asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W latach 2002-2012 zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Transportu Linowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań Magnetycznych w Katedrze Transportu Linowego WIMiR (1992-2008), zastępcy kierownika Katedry Transportu Linowego (2008-2013). W latach 2002-2005 i 2005-2008 był prodziekanem ds. Dydaktycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W roku 2012 został wybrany na prorektora ds. Kształcenia na kadencję 2012-2016.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej w AGH wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle. Pracował w Curtin University of Technology w Australii oraz w University of Reading w Anglii na stanowisku Visiting Researcher. Pełnił funkcję Visiting Professor w University of Reading, Al-Farabi Kazakh National University w Ałma-Acie, Laboratorio de Madariaga w Madrycie.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (1982–); członek Zarządu Międzynarodowej Organizacji ds. Badań Trwałości Zmęczeniowej Lin Stalowych OIPEEC.

Autor około 150 publikacji, w tym ponad 30 książek. Autor 23 patentów, 3 norm polskich. Promotor prac doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych. W 2008 roku uzyskał certyfikat III stopnia kompetencji w Metodzie Badań Nieniszczących MTR3.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Zasłużony dla WIMiR

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tytko-andrzej-002669

Źródła do biogramu

Książki

 • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Kraków, czerwiec 2002. Kraków 2002. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 172
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 12, 222-223, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 381, [foto]

Artykuły

 • Bęben A.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni.... Vivat Akademia : AGH 2012, nr 8, s. 2-3, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia 2020, nr 143, s. 17, [foto]
 • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9
 • Prof. Andrzej Tytko : Prorektor ds. Kształcenia. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 9, [foto]
 • Prof. Andrzej Tytko - Prorektor ds. Nauki. Vivat Akademia : AGH 2012, nr 9, s. 7, [foto]
 • Stopnie górnicze przyznane pracownikom AGH przez Ministra Gospodarki i wręczone podczas uroczystości barbórkowych 6 grudnia 2013 roku w AGH : Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy II stopnia. Biuletyn AGH 2014, nr 73, s. 8
 • Sulima Z.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 1-3, [foto]
 • Tytko A.: Nowoczesna oferta dydaktyczna AGH : rozmowa z prof. Andrzejem Tytko, Prorektorem ds. Kształcenia. Rozm. B. Cyrek. Biuletyn AGH 2013, nr 64, s. 20-21, [foto]

Inne

stan na dzień 14.12.2017