Andrzej Jan Kos

Z Historia AGH
Andrzej Jan Kos
Andrzej Kos.jpg
Nazwisko Kos
Imię / imiona Andrzej Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 października 1954
Miejsce urodzenia Sosnowiec


Dyscyplina/specjalności elektronika, technologie informacyjne, techniki i technologie informacyjne, mikroelektronika, nanoelektronika, układy VLSI, problematyka termiczna w elektronice, sztuczna inteligencja
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (2005-2008)
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki20052008

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Kos (1954–)

Dyscyplina/specjalności: elektronika, technologie informacyjne, techniki i technologie informacyjne, mikroelektronika, nanoelektronika, układy VLSI, problematyka termiczna w elektronice, sztuczna inteligencja

Nota biograficzna

Urodził się 28 października 1954 roku w Sosnowcu.

W 1978 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera elektronika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1978 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Układów Elektronicznych Instytutu Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Problem optymalnego wyboru geometrii obwodów w układach scalonych ze względu na eliminację pasożytniczych sprzężeń zwrotnych" uzyskał stopień doktora.

W 1994 roku na Politechnice Łódzkiej uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół warstwy fizycznej technologii informacyjnych, w szczególności projektowania niskoenergetycznych wbudowanych systemów scalonych analogowych i cyfrowych (w skali mikro i nano).

Od 1995 roku jest kierownikiem Zespołu Systemów Nano i Mikroelektronicznych.

W 1998 roku został profesorem nadzwyczajnym.

W 2001 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Recenzent projektów programów ramowych UE.

W 2008 roku został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą.

Kierował realizacją 14 projektów naukowo-badawczych i rozwojowych finansowanych przez KBN i MNiSzW.

Kierował pracami nad wdrożeniem autorskiej aparatury kontrolno-pomiarowej w przemyśle maszynowym (TAMEL Tarnów) oraz protezy termicznej dla niewidomych.

Prowadził wykłady jako Visiting Professor w Wielkiej Brytanii, Belgii i w Polsce – w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej.

Był Konsultantem Komisji Europejskiej ds. priorytetów 6 Programu Ramowego. Jest koordynatorem 3 projektów ERASMUS, przy współpracy z Wielką Brytanią (Norwich), Francją (Paryż) i Belgią (Gandawa). Realizował projekty finansowane przez NATO. Współzałożył ośrodek ADEC (Krajowe Centrum Projektowania Układów Scalonych).

Promotor 6 prac doktorskich i ponad 100 inżynierskich.

Autor około 300 publikacji, w tym książek. Autor 2 patentów.

Członek z wyboru Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne ICSES, Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji MIXDES, Komitetu Naukowego Konferencji ELTE, Komitetu Programowego Krajowej Konferencji „Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim”, Komitetu Naukowego czasopisma „Mikroelektronika i Informatyka”, Sekcji Elektroniki Zespołu T11 KBN.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kos-andrzej-001198

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 161
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 100
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 166, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : A – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 430, [foto]
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 2006, s. 369

Artykuły

  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne

stan na dzień 29.08.2023