Krzysztof Pietruszka

Z Historia AGH
Krzysztof Pietruszka
Krzysztof Pietruszka.jpg
Nazwisko Pietruszka
Imię / imiona Krzysztof
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 sierpnia 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geodezja górnicza
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inzynierii Środowiska (1999-2002)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19992002

Dr inż. Krzysztof Pietruszka (1947-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geodezja górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 3 sierpnia 1947 roku w Krakowie.

W 1965 roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, specjalizując się na kierunku Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. W 1970 roku ukończył edukację uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety.

W latach 1971-1977 pracował na Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym.

W 1977 roku podjął pracę w Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH oraz podjął studia doktoranckie. W 1981 roku na podstawie pracy "Badanie odkształceń budowlanych konstrukcji modularnych metodami geodezyjnymi" uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

W latach 1999-2002 był prodziekanem WGG.

W pracy naukowej specjalizuje się w zakresie badań deformacji górotworu.

W latach 1994-1997 kierował grantem Komitetu Badań Naukowych w Warszawie, którego tematem był "System opisu przestrzennego pola przemieszczeń górotworu, wraz z oceną zagrożeń wynikających z wpływów robót górniczych".

Autor około 40 publikacji.

W 2003 roku współpracował z San Diego State University, California - cykl wykładów z surveying for civil engineers. Współpracował również z Geomatics Engineering Faculty University of New Brunswick w Kanadzie - wspolne badania naukowe, wspólny projekt z Zonguldae Karaelmas University w Turcji.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pietruszka-krzysztof-004352

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 236
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 122, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 45
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 276, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]


stan na dzień 24.01.2023