Wydział Energetyki i Paliw

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Energetyki i Paliw
Rok założenia 2009
Logo Plik:Logo WEiP.jpg
Pochodzi od Wydział Paliw i Energii
Przekształcony na:

Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. na Wydziale Górniczym przekształca się Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów w: Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (spełniający funkcję wydziału). Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1974 r.

Od 1 października 1974 r. Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 28 maja 1991 r. Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów przekształca się w: Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów.

Od 28 maja 1991 r. Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 19 kwietnia 1995 r. Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów zmienia nazwę na: Wydział Paliw i Energii.

Od 19 kwietnia 1995 r. Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 10 grudnia 2008 r. z dniem 1 stycznia 2009 r. Wydział Paliw i Energii przekształca się w: Wydział Energetyki i Paliw.

Od 1 stycznia 2009 r. Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

01.03.2020-2022

 • Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku (2011-)[1]
 • Katedra Energetyki Wodorowej (2009-)[2]
 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (2009-)[3]
 • Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (2009-)[4]
 • Katedra Technologii Paliw (2001-)[5]
 • Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (2006-)[6]

30.03.2011-01.03.2020

 • Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku (2011-)[7]
 • Katedra Energetyki Jądrowej (2009-2020)[8]
 • Katedra Energetyki Wodorowej (2009-)[9]
 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (2009-)[10]
 • Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (2009-)[11]
 • Katedra Technologii Paliw (2001-)[12]
 • Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (2006-)[13]


2009-30.03.2011

 • Katedra Technologii Paliw (2001-)[14]
 • Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle (2009-2011)[15]
 • Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (2006-)
 • Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (2009-)
 • Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce (2009-2011)[16]
 • Katedra Energetyki Wodorowej (2009-)
 • Katedra Energetyki Jądrowej (2009-2020)[17]
 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (2009-)

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Teresa GrzybekProdziekan ds. Ogólnych20092012
Wojciech Bogusław SuwałaDziekan20122016
Wojciech Bogusław SuwałaDziekan20162020

Osoby związane z wydziałem

Piotr Burmistrz, Aleksander Długosz, Janusz Maria Gołaś, Teresa Grzybek, Adam Guła, Janusz Jakóbiec, Jerzy Franciszek Janik, Aleksander Adam Karcz, Janina Milewska-Duda, Janina Molenda, Jan Jerzy Norwisz, Stanisław Porada, Wojciech Bogusław Suwała, Janusz Stanisław Szmyd, Piotr Aleksander Tomczyk, Janina Teresa Wolszczak, Mieczysław Żyła

Przypisy

 1. Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 utworzono Katedrę Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
 2. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Energetyki Wodorowej
 3. Uchwałą nr 89/2009 Senatu AGH z dnia 27.05.2009 utworzono Katedrę Maszyn Cieplnych i Przepływowych
 4. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Podstawowych Problemów Energetyki
 5. Na wniosek Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów z dnia 07.10.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 z dniem 01.01.1992 utworzył Zakład Energochemicznego Przetwórstwa Węgla (1992-1993) ; Senat AGH w dniu 22.09.1993 podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów o utworzeniu w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla, 2 katedr: Katedry Energochemicznego Przetwórstwa Węgla i Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych ; Uchwałą nr 72/2001 Senatu AGH z dnia 30.05.2001 przekształca się Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na: Katedrę Technologii Paliw ; Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 likwiduje się i tworzy Katedrę Technologii Paliw
 6. Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 utworzono Katedrę Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
 7. Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 utworzono Katedrę Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
 8. Uchwałą nr 35/2009 Senatu AGH z dnia 04.03.2009 utworzono Katedrę Energetyki Jądrowej ; od 01.03.2020 Katedra Energetyki Jądrowej weszła w skład Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (na podst. strony intern. WEIP)
 9. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Energetyki Wodorowej
 10. Uchwałą nr 89/2009 Senatu AGH z dnia 27.05.2009 utworzono Katedrę Maszyn Cieplnych i Przepływowych
 11. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Podstawowych Problemów Energetyki
 12. Na wniosek Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów z dnia 07.10.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 z dniem 01.01.1992 utworzył Zakład Energochemicznego Przetwórstwa Węgla (1992-1993) ; Senat AGH w dniu 22.09.1993 podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów o utworzeniu w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla, 2 katedr: Katedry Energochemicznego Przetwórstwa Węgla i Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych ; Uchwałą nr 72/2001 Senatu AGH z dnia 30.05.2001 przekształca się Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na: Katedrę Technologii Paliw ; Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 likwiduje się i tworzy Katedrę Technologii Paliw
 13. Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 utworzono Katedrę Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
 14. Na wniosek Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów z dnia 07.10.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 z dniem 01.01.1992 utworzył Zakład Energochemicznego Przetwórstwa Węgla (1992-1993) ; Senat AGH w dniu 22.09.1993 podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów o utworzeniu w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla, 2 katedr: Katedry Energochemicznego Przetwórstwa Węgla i Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych ; Uchwałą nr 72/2001 Senatu AGH z dnia 30.05.2001 przekształca się Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na: Katedrę Technologii Paliw ; Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 likwiduje się i tworzy Katedrę Technologii Paliw
 15. Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 utworzono Katedrę Chemii Węgla i Inżynierii Adsorpcyjnej (2006-2009) ; Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 Katedrę Chemii Węgla i Inżynierii Adsorpcyjnej przekształca się w: Katedrę Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle ; Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle zostaje zniesiona
 16. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Nauk o Środowisku w Energetyce ; Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce zostaje zniesiona
 17. Uchwałą nr 35/2009 Senatu AGH z dnia 04.03.2009 utworzono Katedrę Energetyki Jądrowej ; od 01.03.2020 Katedra Energetyki Jądrowej weszła w skład Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (na podst. strony intern. WEIP)

Bibliografia

Artykuły

Inne

 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych [online] [przeglądany 10.01.2022]. Dostępny w: http://kmcip.pl/

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 06.05.2022