Wydział Energetyki i Paliw

Z Historia AGH
Wydział Energetyki i Paliw
Rok założenia 2009
Logo Plik:Logo WEiP.jpg
Pochodzi od Wydział Paliw i Energii
Przekształcony na:

Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. na Wydziale Górniczym przekształca się Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów w: Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (spełniający funkcję wydziału). Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1974 r.

Od 1 października 1974 r. Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 28 maja 1991 r. Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów przekształca się w: Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów.

Od 28 maja 1991 r. Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 19 kwietnia 1995 r. Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów zmienia nazwę na: Wydział Paliw i Energii.

Od 19 kwietnia 1995 r. Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 10 grudnia 2008 r. z dniem 1 stycznia 2009 r. Wydział Paliw i Energii przekształca się w: Wydział Energetyki i Paliw.

Od 1 stycznia 2009 r. Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

2024-

 • Katedra Energetyki Jądrowej (2024-)[1]
 • Katedra Energetyki Wodorowej (2009-)[2]
 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (2009-)[3]
 • Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (2009-)[4]
 • Katedra Technologii Paliw (2001-)[5]
 • Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (2006-)[6]

01.03.2020-2023

 • Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku (2011-2023)[7]
 • Katedra Energetyki Wodorowej (2009-)[8]
 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (2009-)[9]
 • Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (2009-)[10]
 • Katedra Technologii Paliw (2001-)[11]
 • Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (2006-)[12]

30.03.2011-01.03.2020

 • Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku (2011-2023)[13]
 • Katedra Energetyki Jądrowej (2009-2020)[14]
 • Katedra Energetyki Wodorowej (2009-)[15]
 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (2009-)[16]
 • Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (2009-)[17]
 • Katedra Technologii Paliw (2001-)[18]
 • Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (2006-)[19]


2009-30.03.2011

 • Katedra Technologii Paliw (2001-)[20]
 • Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle (2009-2011)[21]
 • Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (2006-)
 • Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (2009-)
 • Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce (2009-2011)[22]
 • Katedra Energetyki Wodorowej (2009-)
 • Katedra Energetyki Jądrowej (2009-2020)[23]
 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (2009-)

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Piotr Aleksander TomczykDziekan20092012
Teresa GrzybekProdziekan ds. Ogólnych20092012
Wojciech Bogusław SuwałaDziekan20122016
Wojciech Bogusław SuwałaDziekan20162020
Stanisław PoradaProdziekan20162020
Leszek Leon KurczProdziekan20162020
Monika Agnieszka MotakDziekan20202024

Osoby związane z wydziałem

Piotr Burmistrz, Zbigniew Wojciech Bębenek, Bronisław Tomasz Buczek, Grażyna Maria Ceglarska-Stefańska, Leszek Adam Czepirski, Cezary Robert Czosnek, Aleksander Długosz, Janusz Maria Gołaś, Teresa Grzybek, Adam Guła, Stanisław Andrzej Hołda, Janusz Jakóbiec, Jerzy Franciszek Janik, Jerzy Aleksander Janczyszyn, Aleksander Adam Karcz, Jerzy Klinik, Leszek Leon Kurcz, Barbara Maria Łaciak, Janina Milewska-Duda, Janina Molenda, Monika Agnieszka Motak, Jan Jerzy Norwisz, Adam Michał Nodzeński, Stanisław Porada, Andrzej Eugeniusz Rozwadowski, Wiktoria Sobczyk, Wojciech Bogusław Suwała, Janusz Stanisław Szmyd, Andrzej Marian Strugała, Piotr Aleksander Tomczyk, Stefan Edmund Taczanowski, Janina Teresa Wolszczak, Mieczysław Żyła

Przypisy

 1. Zarządzeniem nr 99/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28.12.2023, utworzono z dniem 01.01.2024 Katedrę Energetyki Jądrowej
 2. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Energetyki Wodorowej
 3. Uchwałą nr 89/2009 Senatu AGH z dnia 27.05.2009 utworzono Katedrę Maszyn Cieplnych i Przepływowych
 4. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Podstawowych Problemów Energetyki
 5. Na wniosek Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów z dnia 07.10.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 z dniem 01.01.1992 utworzył Zakład Energochemicznego Przetwórstwa Węgla (1992-1993) ; Senat AGH w dniu 22.09.1993 podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów o utworzeniu w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla, 2 katedr: Katedry Energochemicznego Przetwórstwa Węgla i Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych ; Uchwałą nr 72/2001 Senatu AGH z dnia 30.05.2001 przekształca się Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na: Katedrę Technologii Paliw ; Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 likwiduje się i tworzy Katedrę Technologii Paliw
 6. Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 utworzono Katedrę Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
 7. Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 utworzono Katedrę Chemii Węgla i Nauk o Środowisku ; Zarządzeniem nr 99 z dn. 28.12.2023 z dniem 01.01.2024 zlikwidowano Katedrę Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
 8. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Energetyki Wodorowej
 9. Uchwałą nr 89/2009 Senatu AGH z dnia 27.05.2009 utworzono Katedrę Maszyn Cieplnych i Przepływowych
 10. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Podstawowych Problemów Energetyki
 11. Na wniosek Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów z dnia 07.10.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 z dniem 01.01.1992 utworzył Zakład Energochemicznego Przetwórstwa Węgla (1992-1993) ; Senat AGH w dniu 22.09.1993 podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów o utworzeniu w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla, 2 katedr: Katedry Energochemicznego Przetwórstwa Węgla i Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych ; Uchwałą nr 72/2001 Senatu AGH z dnia 30.05.2001 przekształca się Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na: Katedrę Technologii Paliw ; Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 likwiduje się i tworzy Katedrę Technologii Paliw
 12. Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 utworzono Katedrę Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
 13. Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 utworzono Katedrę Chemii Węgla i Nauk o Środowisku ; Zarządzeniem nr 99 z dn. 28.12.2023 z dniem 01.01.2024 zlikwidowano Katedrę Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
 14. Uchwałą nr 35/2009 Senatu AGH z dnia 04.03.2009 utworzono Katedrę Energetyki Jądrowej ; od 01.03.2020 Katedra Energetyki Jądrowej weszła w skład Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (na podst. strony intern. WEIP)
 15. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Energetyki Wodorowej
 16. Uchwałą nr 89/2009 Senatu AGH z dnia 27.05.2009 utworzono Katedrę Maszyn Cieplnych i Przepływowych
 17. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Podstawowych Problemów Energetyki
 18. Na wniosek Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów z dnia 07.10.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 z dniem 01.01.1992 utworzył Zakład Energochemicznego Przetwórstwa Węgla (1992-1993) ; Senat AGH w dniu 22.09.1993 podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów o utworzeniu w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla, 2 katedr: Katedry Energochemicznego Przetwórstwa Węgla i Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych ; Uchwałą nr 72/2001 Senatu AGH z dnia 30.05.2001 przekształca się Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na: Katedrę Technologii Paliw ; Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 likwiduje się i tworzy Katedrę Technologii Paliw
 19. Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 utworzono Katedrę Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
 20. Na wniosek Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów z dnia 07.10.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 z dniem 01.01.1992 utworzył Zakład Energochemicznego Przetwórstwa Węgla (1992-1993) ; Senat AGH w dniu 22.09.1993 podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Rady Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów o utworzeniu w miejsce Zakładu Energochemicznego Przetwórstwa Węgla, 2 katedr: Katedry Energochemicznego Przetwórstwa Węgla i Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych ; Uchwałą nr 72/2001 Senatu AGH z dnia 30.05.2001 przekształca się Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla na: Katedrę Technologii Paliw ; Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 likwiduje się i tworzy Katedrę Technologii Paliw
 21. Uchwałą nr 130/2006 Senatu AGH z dnia 29.11.2006 utworzono Katedrę Chemii Węgla i Inżynierii Adsorpcyjnej (2006-2009) ; Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 Katedrę Chemii Węgla i Inżynierii Adsorpcyjnej przekształca się w: Katedrę Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle ; Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle zostaje zniesiona
 22. Uchwałą nr 14/2009 Senatu AGH z dnia 28.01.2009 utworzono Katedrę Nauk o Środowisku w Energetyce ; Uchwałą nr 63/2011 Senatu AGH z dnia 30.03.2011 Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce zostaje zniesiona
 23. Uchwałą nr 35/2009 Senatu AGH z dnia 04.03.2009 utworzono Katedrę Energetyki Jądrowej ; od 01.03.2020 Katedra Energetyki Jądrowej weszła w skład Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (na podst. strony intern. WEIP)

Bibliografia

Artykuły

Inne

 • Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych [online] [przeglądany 10.01.2022]. Dostępny w: http://kmcip.pl/

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 15.01.2024