Czesław Rybicki

Z Historia AGH
Czesław Rybicki
Czesław Rybicki.jpg
Nazwisko Rybicki
Imię / imiona Czesław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 3 listopada 1949


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, ochrona środowiska, inżynieria złożowa, eksploatacja złóż gazu ziemnego, podziemne magazynowanie gazu, testowanie odwiertów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2002-2005, 2005-2008, 2012-2016)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20022005
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20052008
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20122016

Dr hab. inż., prof. AGH Czesław Rybicki (1949-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, ochrona środowiska, inżynieria złożowa, eksploatacja złóż gazu ziemnego, podziemne magazynowanie gazu, testowanie odwiertów

Nota biograficzna

Urodził się 3 listopada 1949 roku.

W latach 1968-1972 studiował na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1985 roku na podstawie pracy "Hydrodynamiczne metody badania złóż gazowo-kondensatowych", napisanej pod kierunkiem profesora Jakuba Siemka, uzyskał doktorat.

W latach 2002-2005, 2005-2008 i 2012-2016 był prodziekanem WWNiG.

Od 2008 roku był członkiem Senatu AGH.

W 2012 roku na podstawie rozprawy "Doskonalenie metod inżynierii złożowej stosowanych w eksploatacji złóż gazu ziemnego i podziemnych magazynów gazu w sczerpanych złożach gazu" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2015 roku został profesorem AGH.

Autor około 90 publikacji, w tym 3 książek. Współautor 3 patentów.

Uczestnik wielu konferencji i sympozjów.

Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka "Zasłużony dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa", Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Dyrektor Generalny Górnictwa III stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rybicki-czeslaw-003276

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 303, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 253
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 37
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 306-307, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 5

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne


stan na dzień 25.01.2023