Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO

Z Historia AGH
Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO
Rok założenia 2010
Logo Plik:Logo - UNESCO AGH.png
Pochodzi od -
Przekształcony na:

Zarządzeniem nr 44, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 18 listopada 2010 r., z dniem 18 listopada 2010 r., powołano jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO.

Celem Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO jest promowanie i inspirowanie badań naukowych dla zrównoważonego rozwoju, budowanie współpracy pomiędzy uniwersytetami, instytucjami edukacji na poziomie wyższym, centrami szkoleniowymi oraz wzmacnianie potencjału zdolności i wiedzy ludzi zajmujących się budową programów nauczania, szkolących i nauczających w zakresie nauk podstawowych i praktyki inżynierskiej.

Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO otrzymało status jednostki pomocniczej.

Kierownicy

prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko

Osoby związane

Bibliografia

Artykuły

Inne

  • Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO [online] [przeglądany 10.01.2022]. Dostępny w: http://www.unesco.agh.edu.pl/

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.01.2022