Adam Peszko

Z Historia AGH
Adam Peszko
Adam Peszko.jpg
Nazwisko Peszko
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 20 kwietnia 1938
Miejsce urodzenia Kraczkowa


Dyscyplina/specjalności zarządzanie, organizacja i zarządzanie, zarządzanie strategiczne, podstawy zarządzania
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Zarządzania AGH (2002–2005)
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. NaukiWydział Zarządzania20022005

Dr hab. inż., prof. AGH Adam Peszko (1938-)

Dyscyplina/specjalności: zarządzanie, organizacja i zarządzanie, zarządzanie strategiczne, podstawy zarządzania

Nota biograficzna

Urodził się 20 kwietnia 1938 roku koło Łańcuta.

W 1961 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

Po ukończeniu studiów pracował w przemyśle i handlu zagranicznym. Do 1972 roku pracował w Pionie Głównym Automatyki Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina w Nowej Hucie, w latach 1972-1975 w Zakładzie Urządzeń Przemysłowych "Polon" Zjednoczonych Zakładów Urządzeń Jądrowych, następnie w latach 1975-1982 w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP, w latach 1982-1984 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Zakładu Budowy Prototypów i Urządzeń Chłodniczych CEBEA w Bochni. W latach 1984-19990 był dyrektorem Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP, w latach 1990-1994 był kierownikiem przedstawicielstwa PHZ METRONEX S.A. na Ukrainę i Mołdawię we Lwowie.

W 1982 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie uzyskał doktorat. W 1992 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Zatrudniony był na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracował też na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 1994 roku był profesorem nadzwyczajnym Wydziału Zarządzania AGH.

W latach 1999-2002 kierownik Zakładu Podstaw Zarządzania.

W latach 2002-2005 prodziekan ds Nauki Wydziału Zarządzania.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 3 podręczników akademickich z zakresu nauk o zarządzaniu oraz patentów.

Członek Komitetu Nauki Organizacji Zarządzania PAN, był wiceprezesem Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrna Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej, Złota Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej, Srebrna Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Srebrna Honorowa Odznaka Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Złota Honorowa Odznaka Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/peszko-adam-003410

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 59, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 55-56, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 272

Artykuły

  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16


stan na dzień 24.01.2023