Andrzej Leśniak

Z Historia AGH
Andrzej Leśniak
Andrzej Lesniak.jpg
Nazwisko Leśniak
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 3 lipca 1962
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, górnictwo i geologia inżynierska, geoinformatyka, geofizyka stosowana, sejsmologia górnicza, sejsmoakustyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska



FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19992002
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20022005

Dr hab. inż., prof. AGH Andrzej Leśniak (1962-)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, górnictwo i geologia inżynierska, geoinformatyka, geofizyka stosowana, sejsmologia górnicza, sejsmoakustyka,

Nota biograficzna

Urodził się 3 lipca 1962 roku w Krakowie.

W 1987 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1990 roku rozpoczął pracę w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1991 roku na podstawie pracy "Zastosowanie cyfrowej filtracji rekursywnej w interpretacji danych geofizycznych" uzyskał doktorat. Od 1992 roku w związku ze zmianami strukturalnymi w AGH pracował w Zakładzie Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W 1999 roku został doktorem habilitowanym. Od 2002 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej.

W latach 1999-2002 i 2002-2005 prodziekan Wydziału.

W latach 2003-2005 był kierownikiem Zakładu Informatyki w Naukach o Ziemi.

W latach 2005-2012 był kierownikiem studiów doktoranckich na tym Wydziale.

Od 2009 roku wykłada też w Uniwersytecie Technicznym we Freibergu w Niemczech.

Przez trzy kadencje senator AGH.

Autor ponad 200 publikacji.

Wypromował około 10 doktorów.

Promotor kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich.

Członek Komitetu Geofizyki PAN, Komitetu Geoinformatyki PAU, SIiTPNiG, EGU.

Był redaktorem naczelnym "Geoinformatyka Polonica".

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metod matematycznych i informatycznych w geofizyce, geologii i innych dziedzinach nauk o Ziemi. Jest twórcą metody lokalizacji źródeł emisji sejsmicznej dla trójskładowych rejestracji sejsmicznych w warunkach kopalń podziemnych oraz czasowo-częstotliwościowej funkcji koherencji do analizy szerokopasmowych danych sejsmicznych.

Opracował geostatystyczne metody analizy danych radarowej interferometrii satelitarnej na potrzeby detekcji zmian środowiska oraz użycia sieci neuronowych do przetwarzania danych magnetotellurycznych.

Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych .

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lesniak-andrzej-002069

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 55
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 197, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 145

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16


stan na dzień 31.01.2023