Józef Szczepan Suchy

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Józef Szczepan Suchy
Jozef Suchy.jpg
Nazwisko Suchy
Imię / imiona Józef Szczepan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 listopada 1951
Miejsce urodzenia Katowice
Data śmierci 29 września 2018
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, metody numeryczne, odlewnictwo, technologie bezwiórowe
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2008-2016)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Odlewnictwa20082012
DziekanWydział Odlewnictwa20122016

Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy (1951–2018)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, metody numeryczne, odlewnictwo, technologie bezwiórowe

Nota biograficzna

Urodził się 25 listopada 1951 roku w Katowicach. Zmarł 29 września 2018 roku w Krakowie.

W 1974 roku ukończył Politechnikę Śląską.

W latach 1974–1984 pracował w Instytucie Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, a następnie w Wyższej Szkole Inżynierskiej, po zmianie nazwy Politechnice Opolskiej (1984–2001), gdzie w latach 1996–1999 był rektorem. Wykładał również w Politechnice Warszawskiej (1987–1993), a od roku 1996 w VUT Brno w Republice Czeskiej jako visiting professor.

W 1978 roku obronił doktorat, tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 1983 roku, a tytuł profesora w 1993 roku.

Od 2001 roku pracował jako profesor zwyczajny w AGH. W latach 2001–2008 był kierownikiem Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych, a później Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2008 - 2016 dziekan Wydziału Odlewnictwa. Z jego inicjatywy utworzono na Wydziale Odlewnictwa nową specjalność obejmującą zastosowanie technik komputerowych (CAD, CAM, CAE) w modelowaniu i projektowaniu procesów technologicznych. Był również przewodniczącym Komisji Senackiej ds. Kształcenia

Członek Międzynarodowego Komitetu Odlewniczych Stowarzyszeń Technicznych (CIATF), Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Komisji Odlewnictwa PAN (Oddział w Katowicach), Komitetu Metalurgii PAN, Rady Programowej „Przeglądu Odlewnictwa”, Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Jego praca naukowa koncentrowała się na budowie modeli matematycznych i algorytmów symulacyjnych segregacji składników stopów odlewniczych podczas krzepnięcia i krystalizacji oraz na badaniach procesów krzepnięcia i krystalizacji.

Autor ponad 450 publikacji, 2 książek, kilku zgłoszeń patentowych, kilkudziesięciu ekspertyz.

Promotor 12 prac doktorskich. Recenzent kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

W latach 1997 - 2001 członek Rady Nadzorczej Odlewni Polskich SA, od 2000 - 2002 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OŻ Śrem SA, przewodniczący Rady Nadzorczej Specodlew Sp. z o.o., doradca Grupy Kapitałowej Gwarant, przewodniczący międzynarodowego zespołu doradczego projektu Odlewnia Żeliwa Sferoidalnego Elbląg Alstom Power. W latach 1999 - 2003 prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Członek „Solidarności”, Komisji Zakładowej Politechniki Śląskiej, delegat na Zjazd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, prezes Zarządu Sp. z o.o. MODERN.

Działalność organizatorska w zakresie ekologii, udział w procesach restrukturyzacji i modernizacji przemysłu, założyciel Forum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego i Opolskiego Parku Technologicznego. Przewodniczący zespołu FSNT-NOT ds. projektów celowych dofinansowanych ze środków budżetowych - opiniowanie projektów, koordynacja i nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu (ok. 1000 projektów w latach 2001-2013). Wdrożenie wyników projektów celowych realizowanych we współpracy z Alstom Power Sp. z o.o. Wielokrotny pobyt w ramach współpracy naukowej w University of Cambridge, Technical University of Leoben (Austria). Koordynacja konsorcjum naukowego FOUNDRYMET, zarejestrowanego na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Czynny udział w kongresach światowych, m.in. Kair 1983, New Delhi 1987, GIFA 1994, Budapeszt 1999, Paryż 2000, Stambuł 2004, Harrogate 2006, Chennai 2008, Hangzou 2010. Współtworzenie Centrum Polskiego Odlewnictwa i współorganizacja (1991) oraz przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu (2018) Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie oraz udział w organizacji Światowego Forum Odlewniczego w Stratford upon Avon.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Honorowa Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej, Złoty Medal VUT Brno, Złota Odznaka Honorowa NOT i STOP, Złota Odznaka CIATF-u, „Innowacyjna Osobowość” 2011, Nagroda Naukowa im. J. Buzka (STOP), Nagroda IV Wydziału PAN, Nagrody MNSzWiT i MEN. Nagrody Rektorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i AGH, Honorowy Członek Czeskiego Stowarzyszenia Odlewników.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/suchy-jozef-szczepan-04503

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. [T.] 3. [Londyn] 2017, s. 1270, [foto]
 • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 967
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 282, [foto]
 • Złota księga nauki polskiej 2006 : naukowcy Zjednoczonej Europy. Red. nacz. Krzysztof Pikoń. Gliwice 2006, s. 786

Artykuły

 • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 • Dziennik Polski 2018, nr 229 (2 X 2018), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 230 (3 X 2018), s. A8 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 231 (4 X 2018), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 232 (5 X 2018), s. A14 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 229 (2 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 2 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 230 (3 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 6 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 231 (4 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 5, 23 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 232 (5 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 14 [nekr.]
 • Honory dla Odlewnika z AGH Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 17
 • Krajewski W.K.: Trzydzieści lat działalności zawodowej prezesa STOP prof. Józefa Szczepana Suchego. Przegląd Odlewnictwa 2005, nr 2, s. 80–81
 • Profesor Józef S. Suchy laureatem nagrody "Innowacyjna Osobowość". Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 6
 • Profesor Józef S. Suchy laureatem nagrody "Innowacyjna Osobowość". Vivat Akademia : AGH 2011, nr 7, s. 25

Inne

Zmarł prof. Józef Szczepan Suchy [online] [przeglądany 1.10.2018]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/zmarl-prof-jozef-szczepan-suchy/