Józef Szczepan Suchy

Z Historia AGH
Józef Szczepan Suchy
Jozef Suchy.jpg
Nazwisko Suchy
Imię / imiona Józef Szczepan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 listopada 1951
Miejsce urodzenia Katowice
Data śmierci 29 września 2018
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, metody numeryczne, odlewnictwo, technologie bezwiórowe
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2008-2016)
Wydział Wydział Odlewnictwa
Jednostka pozawydziałowa Centrum Badań Nawarstwień Historycznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Odlewnictwa20082012
DziekanWydział Odlewnictwa20122016
KierownikCentrum Badań Nawarstwień Historycznych20132018

Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy (1951–2018)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, metody numeryczne, odlewnictwo, technologie bezwiórowe

Nota biograficzna

Urodził się 25 listopada 1951 roku w Katowicach. Zmarł 29 września 2018 roku w Krakowie.

W 1974 roku ukończył Politechnikę Śląską.

W latach 1974–1984 pracował w Instytucie Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, a następnie w Wyższej Szkole Inżynierskiej, po zmianie nazwy Politechnice Opolskiej (1984–2001), gdzie w latach 1996–1999 był rektorem. Wykładał również w Politechnice Warszawskiej (1987–1993), a od roku 1996 w VUT Brno w Republice Czeskiej jako visiting professor.

W 1978 roku obronił doktorat, tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 1983 roku, a tytuł profesora w 1993 roku.

Od 2001 roku pracował jako profesor zwyczajny w AGH. W latach 2001–2008 był kierownikiem Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych, a później Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2008 - 2016 dziekan Wydziału Odlewnictwa. Z jego inicjatywy utworzono na Wydziale Odlewnictwa nową specjalność obejmującą zastosowanie technik komputerowych (CAD, CAM, CAE) w modelowaniu i projektowaniu procesów technologicznych. Był również przewodniczącym Komisji Senackiej ds. Kształcenia. W latach 2013-2018 był kierownikiem Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH.

Członek Międzynarodowego Komitetu Odlewniczych Stowarzyszeń Technicznych (CIATF), Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Komisji Odlewnictwa PAN (Oddział w Katowicach), Komitetu Metalurgii PAN, Rady Programowej „Przeglądu Odlewnictwa”, Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Jego praca naukowa koncentrowała się na budowie modeli matematycznych i algorytmów symulacyjnych segregacji składników stopów odlewniczych podczas krzepnięcia i krystalizacji oraz na badaniach procesów krzepnięcia i krystalizacji.

Autor ponad 450 publikacji, 2 książek, kilku zgłoszeń patentowych, kilkudziesięciu ekspertyz.

Promotor 12 prac doktorskich. Recenzent kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

W latach 1997 - 2001 członek Rady Nadzorczej Odlewni Polskich SA, od 2000 - 2002 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OŻ Śrem SA, przewodniczący Rady Nadzorczej Specodlew Sp. z o.o., doradca Grupy Kapitałowej Gwarant, przewodniczący międzynarodowego zespołu doradczego projektu Odlewnia Żeliwa Sferoidalnego Elbląg Alstom Power. W latach 1999 - 2003 prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Członek „Solidarności”, Komisji Zakładowej Politechniki Śląskiej, delegat na Zjazd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, prezes Zarządu Sp. z o.o. MODERN.

Działalność organizatorska w zakresie ekologii, udział w procesach restrukturyzacji i modernizacji przemysłu, założyciel Forum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego i Opolskiego Parku Technologicznego. Przewodniczący zespołu FSNT-NOT ds. projektów celowych dofinansowanych ze środków budżetowych - opiniowanie projektów, koordynacja i nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu (ok. 1000 projektów w latach 2001-2013). Wdrożenie wyników projektów celowych realizowanych we współpracy z Alstom Power Sp. z o.o. Wielokrotny pobyt w ramach współpracy naukowej w University of Cambridge, Technical University of Leoben (Austria). Koordynacja konsorcjum naukowego FOUNDRYMET, zarejestrowanego na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Czynny udział w kongresach światowych, m.in. Kair 1983, New Delhi 1987, GIFA 1994, Budapeszt 1999, Paryż 2000, Stambuł 2004, Harrogate 2006, Chennai 2008, Hangzou 2010. Współtworzenie Centrum Polskiego Odlewnictwa i współorganizacja (1991) oraz przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu (2018) Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie oraz udział w organizacji Światowego Forum Odlewniczego w Stratford upon Avon.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Honorowa Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej, Złoty Medal VUT Brno, Złota Odznaka Honorowa NOT i STOP, Złota Odznaka CIATF-u, „Innowacyjna Osobowość” 2011, Nagroda Naukowa im. J. Buzka (STOP), Nagroda IV Wydziału PAN, Nagrody MNSzWiT i MEN. Nagrody Rektorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i AGH, Honorowy Członek Czeskiego Stowarzyszenia Odlewników.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/suchy-jozef-szczepan-004503

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. [T.] 3. [Londyn] 2017, s. 1270, [foto]
 • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 967
 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 217-218
 • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 164-165
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 130-132, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 28. Red. B. Hynowski. Warszawa 2019, s. 171-172, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 282, [foto]
 • Złota księga nauki polskiej 2006 : naukowcy Zjednoczonej Europy. Red. nacz. Krzysztof Pikoń. Gliwice 2006, s. 786

Artykuły

 • Dańko R., Górny M.: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 • Dziennik Polski 2018, nr 229 (2 X 2018), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 230 (3 X 2018), s. A8 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 231 (4 X 2018), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 232 (5 X 2018), s. A14 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 229 (2 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 2 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 230 (3 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 6 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 231 (4 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 5, 23 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 232 (5 X 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 14 [nekr.]
 • Honory dla Odlewnika z AGH Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 17
 • Krajewski W.K.: Trzydzieści lat działalności zawodowej prezesa STOP prof. Józefa Szczepana Suchego. Przegląd Odlewnictwa 2005, nr 2, s. 80–81
 • Profesor Józef S. Suchy laureatem nagrody "Innowacyjna Osobowość". Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 6
 • Profesor Józef S. Suchy laureatem nagrody "Innowacyjna Osobowość". Vivat Akademia : AGH 2011, nr 7, s. 25

Inne

Zmarł prof. Józef Szczepan Suchy [online] [przeglądany 1.10.2018]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/zmarl-prof-jozef-szczepan-suchy/