Stefan Szczepanik

Z Historia AGH
Stefan Szczepanik
Stefan Szczepanik.jpg
Nazwisko Szczepanik
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 marca 1951
Miejsce urodzenia Żywiec


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych, materiały kompozytowe
Pełnione funkcje Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2008-2012)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej20082012

Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Szczepanik (1951-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych, materiały kompozytowe.

Nota biograficzna

Urodził się 3 marca 1951 roku w Żywcu.

Absolwent Liceum Pedagogicznego w Żywcu.

W latach 1970-1975 studiował na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał tam tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie: metalurgia, specjalność: przeróbka plastyczna metali.

W 1975 roku rozpoczął pracę na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku obronił rozprawę doktorską, a w 1992 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1997 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2003 roku, a w roku 2006 uzyskał mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Od 1996 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Przetwórstwa Stopów i Materiałów Specjalnych AGH.

Uczestnik wielu staży zawodowych oraz naukowo-badawczych w kraju i zagranicą. W latach 1980-1981 odbył staże na stanowisku technologa w Zakładach Kuźniczych FSM w Skoczowie i w Hucie Warszawa w Warszawie. W latach 1983-1985 był stażystą w Institut für Bildsame Formgebung der RWTH, a w latach 1997-2012 odbył siedmiokrotnie dwumiesięczne staże w Institut für Metal Formung der TU BA Freiberg. Ponadto współpracuje z University of Bradford w Wielkiej Brytanii oraz z kadrą medyczną Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Collegium Medicum UJ. W 1999 roku pełnił funkcję eksperta V Programu Ramowego EU w zakresie inżynierii materiałowej.

Autor blisko 150 publikacji, w tym 2 książek, 3 fragmentów książek, blisko 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, około 70 referatów konferencyjnych, wygłaszanych na krajowych i światowych kongresach oraz międzynarodowych konferencjach.

Promotor 5 rozpraw doktorskich w kraju i 1 w Niemczech, 95 prac magisterskich, w tym 14 we współpracy z TU BA Freiberg w Niemczech oraz 38 prac inżynierskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), nagrody Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (1979) i naukowe (1981), Nagroda im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza (2006).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szczepanik-stefan-002877

Źródła do biogramu

Inne


stan na dzień 08.05.2018