Jerzy Stanisław Zych

Z Historia AGH
Jerzy Stanisław Zych
Jerzy Zych.jpg
Nazwisko Zych
Imię / imiona Jerzy Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 21 kwietnia 1953
Miejsce urodzenia Końskie


Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo żeliwa, technologia form odlewniczych, odlewnictwo
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział OdlewnictwaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa20082012
ProdziekanWydział Odlewnictwa20122016

Prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Zych (1953-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo żeliwa, technologia form odlewniczych, odlewnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 21 kwietnia 1953 roku w Końskich.

W 1978 roku ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

W 1981 roku rozpoczął pracę inżyniera w Pracowni Specjalistycznej I Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

W 1986 roku na podstawie pracy "Zagadnienie zmęczenia cieplnego wybranych gatunków niskostopowego żeliwa stosowanego na formy metalowe", której promotorem był profesor Adam Kosowski, uzyskał stopień doktora.

W 2008 roku na podstawie rozprawy "Synteza zastosowań techniki ultradźwiękowej w analizie kinetyki wybranych procesów zachodzących w tworzywach formierskich" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2008-2012 i 2012-2016 był prodziekanem WO ds. Kształcenia.

W 2021 roku otrzymał tytuł profesora.

Obecnie związany z Katedrą Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa.

Autor około 350 publikacji i 15 patentów.

Promotor 11 prac doktorskich.

Członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zych-jerzy-003592

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 194
  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 99, 125, 174
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 84, 109, 161
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 417

stan na dzień 3.06.2024